רסס רשת ב'

תחנת רדיו ציבורית הפועלת במסגרת קול-ישראל ומשדרת תוכניות מלל וחדשות. במשך השנים נבנתה בתחנה מחלקת חדשות יעילה ומקצועית, והיא זכתה לשיעורי האזנה גבוהים והכנסות גבוהות מפרסום. עם זאת, הועלו נגדה מדי פעם טענות על הטיה פוליטיתראו הרחבה 

04.02.2018
27.07.2017
28.06.2017
24.05.2017
20.05.2017
10.05.2017