רסס רימון

שבועון שראה אור ביוזמת השב"כ ובמימון משרד הביטחון ומפלגת מפא"י בשנים 1956–1958, במטרה לפגוע בהשפעתו ותפוצתו של "העולם הזה". אף שהושקעו בו מאות אלפי לירות, לא הצליח במשימתו ונסגר ראו הרחבה 

20.09.2018