רסס קול ציון לגולה

שמה הקודם של תחנת הרדיו רק"ע (רשת לקליטת עלייה). ראו "רק"ע"