רסס קול ציון הלוחמת

תחנת רדיו מחתרתית, הראשונה בארץ-ישראל. הופעלה על-ידי ארגון האצ"ל ושידרה הודעות מטעמו, כמו גם חדשות מן הארץ והעולם שנפסלו על-ידי הצנזורה הבריטית. פעלה לסירוגין מ-1939, תוך כדי נסיונות חוזרים ונשנים של הבריטים לסוגרה. עם קום המדינה ב-1948 הפסיקה התחנה את שידוריה. במשך תקופה קצרה פעלה גם תחנת שידור של לח"י בשם זה ראו הרחבה