רסס נגיד בנק ישראל

הנגיד עומד בראש בנק ישראל, הבנק המרכזי של ישראל המתווה את המדיניות המוניטרית במדינה