השקעות לעם חברה להשקעות וניירות ערך בע"מ רסס - הכל