רסס הזמן השלישי

כתב עת לגמלאים. נוסד בשנת 2000 כהמשך לביטאון ההסתדרותי "ניב הגימלאי". יוצא לאור 8 פעמים בשנה ראו הרחבה