הוועדה להתאמת המשפט לאתגרי החדשנות והאצת הטכנולוגיה רסס - הכל