רסס אגודת העיתונאים תל-אביב

הארגון המקצועי של העיתונאים ואנשי התקשורת בתל אביב. אחת מתוך שלוש אגודות אזוריות המרכיבות את האיגוד הארצי של עיתונאי ישראלראו הרחבה