רסס אגודת העיתונאים תל-אביב

הארגון המקצועי של העיתונאים ואנשי התקשורת בתל אביב. אחת מתוך שלוש אגודות אזוריות המרכיבות את האיגוד הארצי של עיתונאי ישראלראו הרחבה 

21.12.2022
13.09.2022
21.01.2022