רסס אגודת העיתונאים תל-אביב

הארגון המקצועי של העיתונאים ואנשי התקשורת בתל אביב. אחת מתוך שלוש אגודות אזוריות המרכיבות את האיגוד הארצי של עיתונאי ישראלראו הרחבה 

13.09.2022
21.01.2022
15.12.2020