לקסיקון אנציקלופדי לתקשורת ועיתונות

ר
רדיו קליטת עלייה
תחנת רדיו. ראו "רק"ע"
רשת ה'
כינוי לתחנת הרדיו רק"ע (רדיו לקליטת עלייה). ראו רק"ע