יום רביעי, 24 באוקטובר 2018
האוניברסיטה הפתוחה, רעננה