בית-המשפט המחוזי ביטל את קביעת בית-משפט השלום לפיה העיתונאי משה גורלי ועיתון "כלכליסט" פרסמו לשון הרע על עו"ד יוני ג'ורנו.

באוגוסט האחרון קבע השופט איתי רגב מבית משפט השלום בכפר-סבא כי גורלי ו"כלכליסט" פרסמו לשון הרע כלפי עו"ד ג'ורנו כשכתבו כי הוא החליט "להחליף צד ולהמיר עיסוקים עברייניים בעריכת דין". ג'ורנו הורשע בעבר בחטיפת עובדת מהפיליפינים.

לפי השופט, בפרסום של "כלכליסט" אכן דייקו כשכתבו כי ג'ורנו "נידון ל-15 חודשי מאסר, מתוכם שלושה חודשים לריצוי בפועל, בעבודות שירות", ועל כן הם זכאים להגנה הקבועה בחוק על פרסום "נכון והוגן" של החלטה שיפוטית. עם זאת, בהמשך פסק-הדין נקבע כי הגנה זו אינה חלה על משפט אחר בכתבה, לפיו "לפני 20 שנה, הרבה לפני שנהפך לעורך דין, נשלח ג'ורנו לכלא לאחר שהורשע בידי השופט עודד מודריק בעבירה של חטיפה". זאת, משום שהקורא הסביר יבין כי ג'ורנו נכלא בפועל, למרות שלמעשה עונש המאסר רוצה בעבודות שירות.

באותה הזדמנות דחה השופט רגב את תביעת הנגד שהגיש גורלי נגד עו"ד ג'ורנו, אחרי שזה פרסם פוסט בפייסבוק ובו כתב בין היתר כי יש לו "בעיה עם עיתונאים שממציאים עובדות". פרסום זה אמנם עולה לכדי לשון הרע, קבע השופט, אך לעו"ד ג'ורנו עומדת ההגנה המתירה פרסום בתום לב שנועד להכחיש פרסום קודם של לשון הרע. השופט רגב חייב את גורלי ו"כלכליסט" לפצות את ג'ורנו ב-7,000 שקלים ובנוסף לשלם עבור אגרת ביהמ"ש ושכר טרחת עו"ד בסך כאלפיים שקלים נוספים.

בערעור שהגישו גורלי ו"כלכליסט" נטען בין היתר כי השופט רגב נמנע מלדון ב"טענות הגנה מהותיות" ודחה את התביעה שכנגד על סמך "טיעון מרחיב חזית שאינו קיים בכתבי הטענות" של עו"ד ג'ורנו.

עוד טענו גורלי ו"כלכליסט" כי המשפט בדבר שליחתו של ג'ורנו לכלא מופיע באותה פיסקה שבהמשכה מובהר כי העונש רוצה בעבודות שירות ועל כן מדובר ב"פרט לוואי שאין בו פגיעה של ממש". לפי גורלי, בפסיקה נקבע כי ההגנה הניתנת לפרסום "נכון והוגן" של הליך משפטי אין משמעה "דרישה כי הדיווח העיתונאי יהיה תואם בכל ניואנס את האירוע המדווח".

כיוון שלטענת "כלכליסט" בכתבה המקורית על עו"ד ג'ורנו נכללו רק דברי אמת ולא היה בה לשון הרע כלפיו, הרי שממילא נשמטת לעו"ד ג'ורנו ההגנה שהעניק השופט רגב לפרסום שלו.

ג'ורנו, מצדו, הגיש אף הוא ערעור למחוזי. לטענתו, שגה בית-משפט השלום כשקבע שהצגתו כעבריין נעשתה בצמוד לאמת, שגה כשחייב את גורלי ו"כלכליסט" לפצותו ב-7,000 שקלים בלבד ושגה כשנמנע מלחייב את "כלכליסט" לפרסם הודעת תיקון.

ג'ורנו דרש מהמחוזי לחייב את גורלי ו"כלכליסט" במלוא סכום התביעה (74 אלף שקלים), בין היתר לאור "ההשפלה שסבל [ג'ורנו], הכאב והסבל שהיו מנת חלקו".  ג'ורנו אף טען כי כיום הוא "מכה על חטא" שהגיש את התביעה על סכום זה. "בדיעבד", כתב, "היה מגיש את התביעה בערכים גבוהים פי עשרה, ומוכיח - באותות ובמופתים - כי נגרם לו נזק שאינו ממוני אדיר". ג'ורנו גם הזהיר כי אם לא יתערב המחוזי בפסיקת השלום "התוצאות העתידיות הצפויות מהתנהגות המשיבים" תהיינה "פשוט הרסניות".

בדיון שנערך היום (22.3) בפני השופט יעקב שפסר, סגן נשיאת בית-משפט המחוזי מרכז-לוד, התקיימה שיחה שלא לפרוטוקול שבסיומה הודיעו הצדדים כי לאחר ששמעו את הערות בית-המשפט הם הגיעו להסכמה לפיה יבוטלו הקביעות שניתנו בפסק-הדין של השלום, כולל הקביעה כי יש בפרסום משום לשון הרע. עוד הוסכם כי הסכום שהעבירו הנתבעים לג'ורנו כפיצוי, עבור אגרת ביהמ"ש וכשכר טרחת עו"ד (9,000 שקלים) יועבר על ידי ג'ורנו לעמותת "אור למאור" בנתניה.

את גורלי ו"כלכליסט" ייצגו עורכי-הדין תמיר גליק וירון חנין. עו"ד ג'ורנו ייצג את עצמו בשלום ואת הערעור במחוזי הגישה מטעמו עו"ד רחל למברג.

20988-11-22
44511-02-21