פרסום ממצאי סקר לפ"מ שבחן את צריכת המדיה בחברה הערבית בישראל, עורר סדרה של תהיות לגבי המתודולוגיה והממצאים של הסקר.

מהסקר עלתה שליטה כמעט מוחלטת של קבוצת פנורמה, בשליטת בסאם ג'אבר, בתקשורת שצורכת החברה הערבית בישראל. לפי הסקר, ערוץ הטלוויזיה הנצפה ביותר בקרב החברה הערבית בישראל הוא "הלא TV" של ג'אבר, האפליקציה בשפה הערבית הנפוצה ביותר היא "פאנט", שאף היא בבעלותו, והשבועון הנקרא ביותר הוא "פנורמה", שגם הוא חלק מקבוצת התקשורת שלו.

אולם עיתונאים וחוקרי תקשורת עמדו על כך שחלק מהממצאים בסקר אינם מתיישבים עם ההיגיון הבריא.

25% מהמשיבים לסקר ממחוז הדרום העידו כי יצא להם לקרוא, לעיין או לדפדף בחודש האחרון בשבועון "פנורמה", אף שהפצתו באזור הדרום מוגבלת. זאת ועוד, שיעור החשיפה בדרום ל"פנורמה" היה גבוה יותר מאשר אצל תושבי הצפון והערים המעורבות וקרוב לשיעור הקוראים באזור המרכז, שם נדפס ורואה אור השבועון.

18% מהמשיבים ממחוז הדרום העידו כי הם מאזינים דרך קבע לרדיו א-שמס ורדיו נאס, שמשדרות מאזור נצרת ונקלטות באזור הצפון בלבד, זאת לעומת 10% בלבד שהעידו כי הם מאזינים לרדיו מכאן של תאגיד השידור הישראלי, אף שתחנה זו נקלטת באזור הדרום ואף כוללת תוכניות ייעודיות לתושבי האזור.

בנוסף, ובניגוד לסקרי עבר, הפעם החליטו בלפ"מ שלא לבחון כלל את צריכת המדיה בקרב פלסטינים תושבי מזרח ירושלים ולא לכלול את ערוץ מוסאווא של הרשות הפלסטינית בקטגוריית ערוצי הטלוויזיה.

ראובן הררי, מנכ"ל משותף של מכון הגל החדש שחתום על סקר לפ"מ, מסר ל"העין השביעית" כי את כל ההנחיות ונוסח הבדיקה קיבלו במכון מלפ"מ וכי מי שביצע בפועל את הסקר היתה חברת מהא – מרכז הון אנושי, המתמחה בסקרי דעת קהל בחברה הערבית בישראל.

בלפ"מ מסרו ל"עין השביעית" כי "הסקר נבנה לצרכים פנימיים ייחודיים ללפ"מ ואינו מתיימר להיות סקר שעונה לכל צרכי שוק המדיה". אשר לתוצאות הסקר, בלפ"מ הבהירו כי "מתודולוגית המחקר על פיה בוצע הסקר היא באמצעות דיווח ולא תצפיות ולכן אין לנו דרך לאמת את התשובות בפועל".

במענה לתהייה בדבר שיעורי החשיפה באזור הדרום של השבועונים מהמרכז והצפון נמסר מלפ"מ: "לכל אחד מהאתרים הגדולים קיים אתר ועיתון בעלי שמות דומים. כפי שהוזכר לעיל, מתודולוגית המחקר מתבססת על דיווח ולא על תצפיות או כלי מחקר במשתמש בניטור בזמן אמת .לכן יתכן כי ההסבר לדיווח זה הוא כי בקרב חלק מהמשיבים לא נעשית אבחנה בדיווח בין אתר לעיתון".

עוד הוסיפו בהקשר זה כי "בהתייחס לשבועונים – אלו אינם מקומונים, אלא עיתונים ארציים שאכן מופצים בעיקר באזור הצפון והמשולש אך גם בתפוצה מצומצמת בדרום, על פי הצהרתם של העיתונים".

במענה לתהייה בדבר שיעור האזנה הגבוה באזור הדרום לתחנות הרדיו הצפוניות שאינן נקלטות בו נמסר כי אפשר שהנתון "נובע מהאזנה לתחנות הרדיו באמצעות אפליקציות או האזנה בלייב ברשתות החברתיות".

את ההחלטה להימנע מחקירת הרגלי המדיה במזרח ירושלים הסבירו בלפ"מ ב"תקציב מצומצם שאושר לטובת הסקר, ביחס לשנים קודמות". את ההחלטה שלא לכלול את ערוץ מוסאווא הסבירו בכך ש"אינו רלוונטי לפרסום ממשלתי", זאת למרות שבסקרים קודמים של לפ"מ הערוץ הופיע.

*  *  *

להורדת הקובץ (PDF, 2.88MB)