בית-המשפט העליון קיבל את ערעורם של רביב דרוקר ורשת 13 והתיר להם לפרסם את העדות המצולמת שמסר שעיה סגל המנוח, יועצו ומקורבו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

השופט נעם סולברג קבע כי במקרה זה שידור העדות לא תפגע בפרטיותו של סגל המנוח מחד, ואילו מנגד קיים אינטרס ציבורי משמעותי בפרסום העדות, לאור טענותיו של נתניהו כי ההודעות בחקירות שנערכו נגדו נגבו באופן בלתי תקין.

סגל היה יועץ תקשורת שעבד בין היתר עבור ראש הממשלה נתניהו, היה מקורב לו ולרעייתו שרה נתניהו ושימש גם כמתווך בין בני הזוג לאמצעי התקשורת. בשנת 2017, במסגרת חקירת תיקי האלפים, זומן למסור עדות ביאח"ה.

בין היתר גילה לחוקריו כי עבד עבור בני הזוג נתניהו בלא תמורה, מלבד הבטחה של ראש הממשלה למנותו לתפקיד בכיר בניהול קמפיין הליכוד, בשכר. הבטחה שלדבריו עיקרה לא קוים. עוד סיפר סגל על המתנות יקרות הערך שקיבלו בני-הזוג נתניהו, ממנו ומאחרים, ועל מעורבותו של נתניהו ברגולציה הנוגעת לרכישת אחזקות בערוץ 10 על ידי איש העסקים ארנון מילצ'ן. בנוסף סיפר סגל כי ערך היכרות בין נתניהו לאיש העסקים יצחק תשובה, וכי תשובה שוחח עם ראש הממשלה על קידוחי גז, מספר שנים לפני אישור מתווה הגז על ידי הממשלה.

חודשים ספורים לאחר מתן העדות מת סגל.

שעיה סגל מספר על בני הזוג נתניהו בעדותו במשטרה (צילוך מסך מתוך חשבון הטוויטר של חדשות 13)

שעיה סגל מספר על בני הזוג נתניהו בעדותו במשטרה (צילוך מסך מתוך חשבון הטוויטר של חדשות 13)

דרוקר ורשת ביקשו מהרכב השופטים שדן במשפט המו"לים לאשר להם לשדר את העדות, שכן בניגוד לתוכן הדברים המותר בפרסום, ישנו איסור בחוק על פרסום צילום של עדות כזו. הרכב השופטים פסק שאין הם הכתובת המתאימה לבירור העניין, ואילו ראש הממשלה בנימין נתניהו, באמצעות בא-כוחו עו"ד עמית חדד, הביע התנגדות נחרצת וטען כי דרוקר מנסה לחבל בהליך המשפטי.

ההחלטה עברה לפתחו של השופט רפאל יעקובי מבית המשפט המחוזי בת"א, שבשבוע שעבר החליט כי אין מקום לאשר את הפרסום הויזואלי של עדותו של סגל בשלב זה של המשפט. השופט יעקובי קבע כי האפשרות ששידור הקלטת תפגע בטוהר ההליך השיפוטי ותשפיע על העדים שצפויים להעיד במשפט המו"לים, גוברת על הנימוקים שהוצגו להתרת שידור העדות של סגל, ביניהם העובדה שהעד אינו בין החיים, שאלמנתו הסכימה לשידור וכי העדות כלל לא נכללת במשפט. מאחר שאין מניעה לדווח על תוכן העדות, קבע השופט יעקובי, האינטרס הציבורי מתמלא גם ללא השידור הויזואלי.

דרוקר ורשת, באמצעות עורכי-הדין זאב ליאונד ודור ליאונד, ערערו לעליון בבקשה העליון להפוך את החלטת המחוזי. השופט סולברג קיבל את הערעור והפך את החלטת המחוזי.

סולברג, בפסק-דינו, חוזר אל הדיונים בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, בעת שהכינה את חוק חקירת חשודים לקריאה שנייה ושלישית. מדברי חברי-הכנסת דאז שאול יהלום ואמנון רובינשטיין מסיק השופט סולברג כי ההפרדה שביצע המחוקק בין אישור פרסום תכני עדויות וחקירות לבין אישור פרסום תיעוד קולי וויזואלי של אותן העדויות והחקירות נובעת מההבנה כי התוספות הללו, של קול ומראה, "עשויות להביא לפגיעה קשה בכבודו ובפרטיותו של הנחקר, יותר מזו שתתרחש נוכח פרסום תמלילי החקירה".

במקרה של סגל המנוח, מוסיף השופט סולברג, לא ניתן לשאול אותו האם הוא מתנגד לפרסום או מסכים לו. אולם אלמנתו הצהירה בפני דרוקר ורשת כי היא אינה מתנגדת לשידור העדות. "המשפט הישראלי הכיר במעמדם המיוחד של בני משפחת המת בהקשרים שונים, הנוגעים לפגיעה בכבודו ובשמו הטוב", כותב השופט סולברג ומציין כי יש להניח כי הודעתה של האלמנה נמסרה "רק לאחר ששקלה כדבעי אם אישהּ המנוח היה חפץ בפרסום הדברים ברבים, או למצער לא מתנגד לו". לפיכך, "לא נמצאה הצדקה לאסור את פרסום התיעוד החזותי והקולי של חקירת שעיה סגל ז"ל".

"שוכנעתי, כי בנסיבות שבהן מעוררת ההגנה טענות לגבי האופן שבו נגבו ההודעות בחקירותיו של ראש הממשלה, קיים אינטרס ציבורי ממשי בפרסום התיעוד החזותי והקולי של החקירה"

אולם בכך אין די, כותב השופט סולברג. יש למצוא גם הצדקה חיובית לפרסום, שיש עניין ציבורי בו ולא מדובר ברכילות בלבד. "עסקינן בחומרים הנוגעים להתנהלותו של ראש ממשלה מכהן, ליחסיו עם צוותו ויועציו. מטבע הדברים, לציבור עניין רב בפרסומם", קובע השופט סולברג ביחס לשאלה זו.

דרוקר ורשת טענו בערעורם כי במקרה הנוכחי ישנם נסיבות מיוחדות ואינטרס משמעותי להתיר את הפרסום. עצם הליך גביית העדויות הפך למוקד של שיח ציבורי, הם מזכירים, עם טענות של הנאשם נתניהו כאילו תפרו נגדו תיקים והחקירות של העדים זוהמו מהרגע הראשון. בהקשר זה מציינים דרוקר ורשת כי בתגובה לפרסום קטע קצר מהעדות של סגל, שבינתיים כאמור הוסר מהרשת, נמסר מהליכוד "אפשר רק לדמיין אילו איומים ולחצים הפעילו על סגל". בנסיבות אלה, הם טוענים, לשידור החומר החזותי והקולי יש חשיבות יתרה.

השופט סולברג קיבל את הטיעון ופסק: "שוכנעתי, כי בנסיבות שבהן מעוררת ההגנה טענות לגבי האופן שבו נגבו ההודעות בחקירותיו של ראש הממשלה, קיים אינטרס ציבורי ממשי בפרסום התיעוד החזותי והקולי של החקירה". לפי פסק-דינו, "פרסום התיעוד החזותי והקולי יחשוף את התמונה במלואה, את טון הדיבור של החוקרים, את שפת גופם, את רמיזותיהם; גם תגובותיו של הנחקר יחשפו לעין כל. יצפה הציבור בתיעוד מן החקירה ויתרשם, כחכמתו, מן הדרך שבה חקרה המשטרה את אחד העדים בפרשה".

השופט סולברג דחה את הטענות של בא-כוח נתניהו, עו"ד עמית חדד, בכל הקשור ל"אפקט מצנן" על נחקרים ומתן הכשר להדלפה. ה"אפקט המצנן", קבע השופט סולברג, היה חל לו היו מפרסמים עדות או חקירה בניגוד לרצון המתועד. אשר לסוגיית ההדלפה, השופט סולברג מזכיר כי "שלוש פרשיות שונות מתנהלות נגד ראש הממשלה, בצדו נאשמים נוספים, לכל אחד מהם עורכי-דין, ולצדם: מתמחים, מזכירות ומעתיקים. בנסיבות הללו, אין אנו יכולים להצביע על 'המקור' שממנו דלף התיעוד אל 'המקור'".

השופטים אלכס שטיין ויעל וילנר הסכימו לקביעותיו של השופט סולברג ולפיכך הוחלט כי רשת 13 ודרוקר יוכלו לשדר בתוכנית "המקור" את העדות של סגל המנוח.

1682/21

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 153KB)