בעקבות המחקר שהעלה כי חברות החדשות הפכו לבמות פרסום של הערוצים המסחריים: עמותת הצלחה פנתה לרשות השנייה ולרשות התחרות בדרישה לפעולה ומאיימת לעתור לבג"ץ.

מחקר מקיף שנערך על בסיס נתוני יפעת מחקרי מדיה עבור עמותת הצלחה העלה כי מהדורות החדשות המרכזיות בערוצים המסחריים, קשת 12 ורשת 13, מקדמות בהיקף נרחב את תוכניות הבידור והריאליטי המשודרות באותם הערוצים, זאת בניגוד לחוק הרשות השנייה, כללי הרשות, תנאי הרישיון של ערוצי קשת ורשת ותנאי הרישיון של חברות החדשות.

ברשות השנייה סירבו להגיב לתוצאות המחקר אולם כעת יידרשו להגיב לפנייה רשמית של עמותת הצלחה. היועץ המשפטי של העמותה, עו"ד אלעד מן (המשמש גם כיו"ר עמותת העין השביעית), פנה ביום ראשון האחרון אל עו"ד מיכל הלפרין, הממונה על התחרות, ואל ניר שוויקי, המנכ"ל בפועל של הרשות השנייה, בדרישה לפעול.

ניר שוויקי, מנכ"ל הרשות השנייה (צילום: משרד התקשורת)

ניר שוויקי, מנכ"ל הרשות השנייה (צילום: משרד התקשורת)

במכתב מפרטת עמותת הצלחה את הממצאים העיקריים של המחקר: מאז מיזוג רשת וערוץ 10, אז הפכה חברת החדשות של ערוץ 10 לחברת החדשות של רשת 13 וחברת החדשות של ערוץ 2 לשעבר הפכה לחברת החדשות של קשת 12 בלבד, חלה "עלייה ברורה וחדה, בשיעורים חסרי תקדים בתדירות, במשך ובכמות התכנים המקודמים, המשודרים בערוצים אלו במסגרת שידורי החדשות". כתוצאה מכך נגרמה "פגיעה דרמטית באיכות ובטיב שידורי החדשות בישראל".

לנוכח ממצאי המחקר דורשת עמותת הצלחה מהממונה על התחרות לשקול מחדש את עמדתה לגבי תנאי המיזוג בין ערוץ 10 לרשת ולגבי האפשרות שבית-הדין לתחרות, שבו נדון בימים אלה ערר שהגישה עמותת הצלחה על החלטת רשות התחרות לאשר את מיזוג ערוץ 10 עם רשת, יקבע תנאים לחיזוק עצמאות דירקטוריון חברת החדשות.

בנוסף פונה עמותת הצלחה לרשות השנייה כדי שזו תאכוף כראוי את תנאי החוק והרישיון, תפעל נגד ההפרות השיטתיות ואף תבחן "האם הפרות אלו עולות עד כדי צורך לבחון את שלילת הרשיונות ו/או חילוט הערבויות שהופקדו על ידי המורשים לשידורים בנסיבות העניין". מעבר לכך מבקשת עמותת הצלחה כי ברשות השנייה יקדמו באופן מיידי את הליכי השימוע בדבר הרכבי הדירקטוריונים של הערוצים וחברות החדשות כדי שיכללו את מספר נציגי הציבור ונציגי הרשות הקבוע על פי חוק.

הרכב הדירקטוריונים נקבע על פי חוק כאמצעי נוסף להבטחת עצמאותן של חברות החדשות, אולם הם פועלים מזה תקופה בהרכבים חסרים.

בעמותת הצלחה הגישו במקביל למכתב גם בקשת חופש מידע לרשות השנייה לקבלת פירוט מלוא ההפרות ופעולות האכיפה של הרשות בנוגע לקידומי תכני הערוצים המסחריים בשידורי החדשות בשלוש השנים האחרונות.

"ככל שלא תימסר למרשתי בתוך 30 יום ממכתבי זה, עמדה מפורטת ומנומקת הנוגעת לאופן בו מתכוונת הרשות לפעול בנוגע להפרות העבר שהודגמו וכן בנוגע לאכיפת נושא זה במבט צופה פני עתיד, כמו גם בקשר לקידום והשלמת השימועים והמינויים שנזכרו לעיל, תראה מרשתי בעניין זה כסירוב או הימנעות של הרשות מלפעול ותבחן את הצורך בנקיטת צעדים שונים לרבות פניה לקבלת סעדים מתאימים מערכאות מוסמכות", מובהר במכתב.

העתקים של המכתב שוגרו לחברי הדירקטוריונים של הערוצים המסחריים וחברות החדשות בדרישה לחדול מהפרת החוק, הכללים ותנאי הרישיונות. גם מולם, מבהירה עמותת הצלחה, נשקלת עתירה לבג"ץ.

מדוברות הרשות השנייה נמסר: "קיבלנו את פנייתה של עמותת הצלחה. הנתונים שבידינו אינם מתיישבים עם הנתונים המופיעים בפנייה". בתגובה לשאלה מהם הנתונים הללו ומדוע הם מוסתרים, לא התקבלה תגובה.

מדוברות רשות התחרות נמסר בתגובה: "המיזוג שבין הערוצים רשת ו- 10 הוא מיזוג שאושר על ידי רשות התחרות. הטעמים בבסיס החלטת הממונה פורטו באתר הרשות". ברשות העדיפו שלא להתייחס לנתונים.