באתר ערוץ 7 שוב פרסמו ממצאי סקר שנערך בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בלבד, ואף הציגו את ממצאיו באופן מטעה ככאלה המייצגים את עמדת "הישראלים".

תחת הכותרת "78% מהישראלים לא רואים סוף לסכסוך" דיווחה הבוקר (24.7) אורלי הררי על ממצאי סקר חדש שבמרכזו הסכסוך הישראלי-פלסטיני. לפי הידיעה, הסקר נערך על-ידי מכון הגל-החדש בהזמנת "פרויקט הניצחון הישראלי" בקרב "703 נשאלים ישראליים המהווים ייצוג סטטיסטי של האוכלוסייה היהודית במדינת ישראל".

הנשאלים התבקשו להביע דעה לגבי הסיכוי שהסכסוך הישראלי-פלסטיני יסתיים ב-20 השנים הקרובות, לגבי הסיבות לכישלון הסכמי אוסלו ולגבי הדרך הטובה ביותר להשגת הכרה בישראל כמדינת היהודים. עוד נשאלו הנסקרים האם חשוב להם להשיג ניצחון מול הפלסטינים, האם ישראל מנצחת כרגע בסכסוך וכיצד היו מגדירים ניצחון על הפלסטינים. בנוסף הוצגו בפניהם שאלות על היחס הראוי כלפי התוקפנות של חמאס והצעדים שיש לנקוט כדי להרתיעו.

על אף שהשאלות הללו נוגעות לכלל הישראלים, יהודים ולא יהודים כאחד, רק יהודים התבקשו להשיב עליהן. אמנם, ניתן לצפות כי יהודים ולא יהודים ישיבו באופן שונה לשאלות אלו, אולם מן הראוי להפנות את הסקר למדגם מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת ובהמשך לפלח את התשובות, ממש כפי שנעשה בסקר זה בכל הקשור להבדלים בין תשובותיהם של חילונים ודתיים, מצביעי ימין ושמאל.

סקרי אפרטהייד, כלומר סקרים שמפלים קבוצת אוכלוסייה ללא הצדקה עניינית, אסורים לפי תקנון האתיקה של מועצת העיתונות. שתי ערכאות בבית-הדין לאתיקה של המועצה קבעו כי מדובר בנוהג פסול ובעל השלכות מסוכנות. "כללי האתיקה משמיעים בקול גדול שחופש העיתונות אינו החופש לפרסם דברים המדירים קבוצה מסוימת, ובפרט לא קהילה, עדה או מיעוט", פסק בית-הדין לאתיקה.

אם לא די בהדרה, באתר ערוץ 7 גם הטעו את הקוראים. מלבד אזכור אחד בגוף הכתבה כי הסקר בוצע בקרב יהודים בלבד, לאורך כל הדיווח הוצגו ממצאי הסקר ככאלו המייצגים את עמדת כלל "הישראלים" ו"הציבור הישראלי".

הטעיה זו אף היא אסורה על פי תקנון האתיקה של מועצת העיתונות, שקבע בעבר כי "הצגתה בכותרת של עמדת 'הישראלים', 'תושבי ישראל' או ה'ציבור', כאשר הלכה למעשה מדובר בעמדת מדגם ה'יהודים' – פשוט מטעה. לא היה כל קושי לומר במפורש בכותרת כי מדובר בעמדת ה'יהודים'. לא היה כל צורך להאריך את הכותרת על מנת לדייק, מכאן, שהרושם המטעה העולה מן הכותרת – אין מקורו בניסיון לתמצת את העיקר".

אין זו הפעם הראשונה שבאתר ערוץ 7 מפרסמים סקרים ליהודים בלבד, ובאופן מטעה.

העורך הראשי של אתר ערוץ 7 עוזי ברוך מסר: "אין תגובה".