בעיתון "ישראל היום" שבו לבצע סקרים ליהודים בלבד ולפרסמם באופן מטעה. העיתון הנפוץ בישראל ערך סקר דעת קהל כדי לבחון את עמדת הציבור לגבי גירוש אריתריאים וסודנים. הסקר, שבוצע באמצעות חברת הגל-החדש, נערך בקרב מדגם מייצג של יהודים בלבד, תוך התעלמות מהעובדה שכחמישית מהאוכלוסייה במדינה אינה יהודית. דעתם של הלא-יהודים לגבי גירוש אפריקאים לא נשאלה, וכמובן שלא פורסמה.

ההתעלמות מדעתם של כ-20% מהציבור בישראל היא מנהג פסול. העובדה כי אזרח ישראל מסוים אינו יהודי לא אמורה להשפיע על האפשרות שיתבקש להשיב על סקר דעת קהל שמבקש לעמוד על עמדת הציבור בישראל לגבי סוגיה כזו או אחרת. ובכל זאת, פעם אחר פעם עורכים כלי תקשורת בישראל סקרים ליהודים בלבד, תוך הדרתם הגמורה של הלא-יהודים.

בעקבות הביקורת שנמתחה באתר זה על עריכת סקרי אפרטהייד ופרסומם באופן מטעה שינתה מועצת העיתונות את התקנון שלה במטרה לשים קץ לתופעה. נגד כלי תקשורת שהמשיכו לערוך ולפרסם סקרים ליהודים בלבד גם לאחר שינוי התקנון הוגשה תלונה, וזו נמצאה מוצדקת.

בית-הדין לאתיקה קבע כי "העובדה כי עמדתו של ציבור שלם מודרת דרך קבע ממרחב השיח הציבורי והעיתונאי – הופכת את ההדרה לקשה, בלתי נסבלת ומחייבת התערבות". עם זאת, בית-הדין סייג את הקביעה והבהיר כי "כל עוד קיימת הצדקה עניינית לפרסום סקר הכולל את דעתם של היהודים בלבד – אין למנוע את העיתון מפרסומו".

שער "ישראל היום", 31.1.2018

דומה כי במקרה של הסקר האחרון מבית "ישראל היום" סייג זה אינו חל. גם לערבים החיים בישראל אמורה להיות זכות להשיב על שאלות כגון "האם ישראל צריכה לגרש שוהים בלתי חוקיים מאריתריאה ומסודן?", "האם לדעתך רוב השוהים הבלתי חוקיים מאריתריאה ומסודן הם מבקשי מקלט מדיני או מהגרי עבודה?" ו"האם ההחלטה לגרש שוהים בלתי חוקיים למדינה שלישית באפריקה, שעימה הגיעה ישראל להסדר, היא נכונה?". השאלה הרביעית בסקר נוגעת ישירות לגורלו של העם היהודי. משיבי הסקר נתבקשו להביע דעתם ביחס לטענה כי "כפי שמאות אלפי יהודים הגיעו לאושוויץ, לאחר שמדינות סירבו לתת להם מקלט, כך לישראל יש חובה מוסרית לקלוט פליטים". במקרה של שאלה זו, לפחות על-פי הפרשנות של בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות, אולי ראוי היה להפריד בין תשובותיהם של יהודים ללא-יהודים. בכל מקרה, להחלטה לא לשאול כלל את הלא-יהודים לדעתם אין מקום. בכל זאת, ב"ישראל היום" בחרו להתעלם מכל מי שאינו יהודי.

בעבר הוביל "ישראל היום" את המנהג הפסול של עריכת סקרי אפרטהייד ופרסומם באופן מטעה, אך בחודשים האחרונים, מאז שנכנס בועז ביסמוט לתפקיד עורך העיתון, נדמה היה שחל שינוי. "ישראל היום" החליף את חברת הגל-החדש בחברת מאגר-מוחות ופרסם סקרי דעת קהל שנערכו בקרב מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה בישראל. במדור הכלכלי של "ישראל היום" אמנם פורסמו גם לאחרונה סקרים ליהודים בלבד, אולם הסקר מהבוקר, שלצורכו שב העיתון להיעזר בחברת הגל-החדש, הוא הסקר הגדול הראשון שמתפרסם בעיתון בחודשים האחרונים אשר נערך בקרב יהודים בלבד.

"ישראל היום", 31.1.2018

מעבר להדרה הפסולה, "ישראל היום" גם מטעה את קוראיו לחשוב כי ממצאי הסקר מייצגים את עמדות כלל הציבור בישראל. בגוף הידיעה אמנם נכתב כי הסקר בוצע "בקרב מדגם מייצג של 500 איש במגזר היהודי בלבד", ומידע זה מופיע גם בצמוד לאינפוגרפיקה, אולם הכותרת שבראש שער העיתון מייחסת את הממצאים ל"ציבור" וכך גם הכותרת הגדולה שבראש הכפולה הפותחת.

במועצת העיתונות דנו באופן המטעה שבו מציגים כלי תקשורת סקרים שנערכו בקרב יהודים בלבד וקבעו באופן חד-משמעי כי מדובר בהטעיה ובהפרה של תקנון האתיקה.

בעקבות הפרסום המטעה של "ישראל היום" פורסמו ידיעות המשך מטעות עוד יותר. "סקר: רוב הציבור בעד הוצאת המסתננים", נכתב בכותרת ידיעה באתר ערוץ 7. בכותרת המשנה נטען כי "58% מאזרחי ישראל תומכים בגירוש המסתננים לאפריקה". בשום מקום בידיעה לא נכתב כי הסקר בוצע בקרב יהודים בלבד. ידיעה דומה עלתה באתר ערוץ 20 תחת הכותרת "סקר: רוב הציבור בעד הרחקת המסתננים" וללא ציון העובדה כי הסקר נערך בקרב יהודים בלבד.