ידוע שכללי הצנזורה הדתית בעיתונות החרדית מניבים פרסומים תמוהים ומגוחכים (או מקוממים). כך למשל הרתיעה מאזכור המין הנשי מעל דפי העיתון מביאה לעקירת דמותן של נבחרות ציבור מתמונות רשמיות או לעיוות שמן (זכור הדיווח על "גדליה איציק"). ידועה גם הסלידה מחיית המשק "חזיר", הימנעות מאזכור של עבירות מין ואף הסתרת מעורבותם הפסיבית של תשמישי קדושה באסון ביתי. השבוע קיבלנו הדגמה לחבר נוסף ברשימה השחורה של העיתונות החרדית: הקוף, בעל חיים החולק אב קדמון עם האדם, וזכינו להכיר מחלה נדירה – אבעבועות הגוף.

"המודיע", 16.10.2018

"המודיע", 16.10.2018

• תודה, יובל גפן