חברת שבע תקשורת בע"מ, המוציאה לאור של המקומון הבאר-שבעי "שבע", מערערת על פסק דין שניתן בתביעה של עורך המקומון המפוטר. פסק הדין קבע כי ההנהלה לא הבהירה לעורך את מדיניות הסיקור הרצויה מבחינתה לפני עריכת השימוע שלאחריו פוטר. גם העורך ערער על פסק הדין.

בשלהי מבצע "צוק איתן" פרסם יאסר עוקבי, אז עורך "שבע", כתבה על משפחה בדואית מיישוב בלתי מוכר שנפגעה קשות מרקטה שנורתה מרצועת עזה. עוד באותו היום זומן לשימוע על-ידי מנכ"ל רשת המקומונים, אודי פרידמן, ובהמשך פוטר מתפקידו. עוקבי טען, באמצעות עורכי-הדין גילת ויזל-סבן ושי גלי ובסיוע הקליניקה לזכויות המיעוט הערבי באוניברסיטת חיפה, כי פוטר בשל הכתבה בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. לתביעתו הצטרף ארגון העיתונאים, שטען באמצעות עורכי-הדין ד"ר מורן סבוראי ואמיר בשה כי אין לקבל את פיטוריו של עוקבי שכן אלה נעשו בעקבות ביצוע חובתו העיתונאית.

בשבע תקשורת בע"מ טענו מנגד, באמצעות עו"ד רועי פוליאק, טליה יונתן-דגן ורון דינור, כי עוקבי לא פוטר בשל הכתבה אלא בשל אי-התאמתו לשינויים שנדרש לבצע במקומון. לטענתם, הכתבה על הנפגעים הבדואים היתה רק חוליה אחת בשרשרת של התנהלות פגומה מצדו. לגבי הכתבה על המשפחה הבדואית טענו בחברה כי יש לעיתון זכות להחליט כי לא ראוי לבקר את השלטון בזמן מלחמה ולהנחות את העיתונאים הכותבים בו לפעול לפי עמדה זו. עוד נטען כי הכתבה לא התמקדה בתושבי העיר באר-שבע ולכן לא התאימה לעיתון.

בחודש יולי האחרון קיבל השופט צבי פרנקל את טענת העיתון שלפיה הפיטורים לא נבעו מהכתבה אלא מאי-שביעות רצון מתפקודו של עוקבי כעורך. בנוסף נקבע בפסק הדין כי "לנתבעת הזכות להכתיב קו סיקור מסוים לקהל היעד שאליו מכוון המקומון, לרבות שאין לבקר את רשויות המדינה בזמן לוחמה, בייחוד מול אויבים מבחוץ".

עם זאת נפסקו לעוקבי פיצויים בסך 40 אלף שקל משום שלא הובהר לו מראש ובאופן ראוי כי עליו להתמקד בעיתון בנושאים הנוגעים לתושבי באר-שבע בלבד וכי המדיניות היא שלא לדווח על מה שמתרחש, לדוגמה, ביישוב בדואי בלתי מוכר שנמצא מחוץ לעיר.

עוקבי וארגון העיתונאים הגישו ערעור על פסק הדין, שכן לתפיסתם משמעותו היא ש"הפררוגטיבה הניהולית גוברת על האתיקה העיתונאית". כעת מגישה גם חברת שבע תקשורת בע"מ ערעור משלה, על הקביעה בפסק הדין שלפיה לא הובהר לעוקבי כראוי הקו של העיתון טרם זומן לשימוע.

"שגה בית-הדין הנכבד קמא בקובעו כי נימוקי הפיטורים לא הובהרו למשיב די הצורך טרם הפיטורים", נכתב בהודעת הערעור. לטענת הנהלת העיתון, קביעה זו נוגדת את ממצאי בית-הדין לעבודה, שקבע בעצמו כי עוקבי "היה ער לטענות המערערת כלפיו" עוד לפני השימוע.

"מתצהירו ומעדותו של המשיב עולה כי ידע על חוסר שביעות רצון מתפקודו וכי הוער לו על תפקודו", נטען בערעור ההנהלה. "כך, לדוגמה, כשנה וחצי טרם שפוטר, ועל-פי תצהיר המשיב עצמו, נודע לו על זעזועים הצפויים במקומון, וכשלושה שבועות טרם שזומן לשימוע שוחח עמו מנכ"ל המערערת לגבי שינויים שיש לערוך במקומון".

בנוסף טוענת ההנהלה כי בכל מקרה אין צורך להבהיר לעובד את הסיבות לחוסר שביעות הרצון ממנו טרם השימוע, ודי לעשות זאת בשימוע עצמו. "סטנדרט ההתנהגות שקבע בית-הדין הנכבד קמא עלול להביא ליחסי העבודה כנות ברוטאלית, שאינה מחויבת המציאות, היות שהמעסיק הזהיר ימהר לחשוף בפני עובדיו את פגמיהם על מנת למנוע חשיפה מפני תביעה עתידית", טוענת הנהלת העיתון בערעור. לחלופין מבקשת הנהלת "שבע" להפחית את גובה הפיצויים שנקבעו לעוקבי.

37124-04-15
3040-10-17

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 4.27MB)