חדש בגנזך, מדור חופש המידע של "העין השביעית" ועמותת הצלחה: פרוטוקולי הישיבות שקיימה מועצת תאגיד השידור הישראלי במרוצת שנת 2016. הפרוטוקולים, שהתקבלו מהתאגיד בעקבות בקשת חופש מידע שהגישה עמותת הצלחה, מעניקים הצצה אל הדיונים שקיימו חברי הגוף שאמור לפקח על עבודתו של התאגיד החדש בתקופה שבה ניסו גורמים פוליטיים לסגור אותו ולהערים קשיים על מקימיו.

הישיבה הראשונה של המועצה, שבראשה עומד גיל עומר, התקיימה ב-3 במאי 2016. באותה העת, תאריך היעד של תחילת השידורים היה כחצי שנה לאחר מכן, בחודש אוקטובר. הימנעותו של שר התקשורת דאז, בנימין נתניהו, לאשר את מינוי חברי המועצה פגמה ביכולת ההתארגנות של הגוף החדש ותרמה לאווירת האי-ודאות שאפפה את הקמת התאגיד.

מנכ"ל התאגיד, אלדד קובלנץ, מתייחס לסוגיית המוכנות של הארגון כבר בישיבה הראשונה, ומעריך כי רק באמצע 2018 ניתן יהיה להגיש לציבור "שידור איכותי אמיתי" בשלוש הפלטפורמות של השידור הציבורי – טלוויזיה, רדיו ואינטרנט. באשר לתחילת השידורים באוקטובר 2016 אמר קובלנץ: "אני לא מאמין שבתאריך זה נשדר בכל הפלטפורמות שידור איכותי". בסופו של דבר, בעקבות ההתערבות הפוליטית, נדחה מועד תחילת השידורים למאי 2017.

סוגיות אחרות שבהן דנים חברי המועצה ובעלי התפקידים שהופיעו בפניה הן גיוס העובדים ותנאי שכרם, תקציב התאגיד, שכירת מתחמי השידור וההנהלה שבהם יפעל, הטיפול בארכיון רשות השידור, מדיניות הפרסום והחסויות בטלוויזיה וברדיו, לוחות השידורים המתוכננים, וגם הטיפול בנסיונות לעכב את תחילת השידורים – לרבות המהלך המשולב שביצעו נתניהו ויו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן.

בפרוטוקולים כפי שנמסרו ניתן לעיין בקישורים הבאים:

בתאגיד השידור לא נימקו מדוע, אך בכמה מהפרוטוקולים והמסמכים הנלווים להם הושחרו משפטים. במקרה אחד, בפרוטוקול הישיבה הראשונה של המועצה, שבה הוצגו החברים, הושחר חלק מהתיאור של חברת המועצה אהובה פיינמסר, מנכ"לית הטלוויזיה החינוכית לשעבר. "בחינוכית ניסתה להעביר חוק 'רשות השידור – החינוכית', אך החוק לא עבר, יש הרואים בחוק ההוא את הבסיס להקמת התאגיד", נכתב בחלק שהושחר.

בתיאור של ישיבה שהתקיימה ב-17.5.16, בקטע שבו הובא סיכום מדברים שאמר המנכ"ל קובלנץ, נמחק המשפט הבא: "המנכ"ל מבהיר כי החוק מחייב את התאגיד להציע משרות בתאגיד ל-450 עובדים מהרשות ולא לקבל 450 עובדים, ולאחר שהתאגיד פנה בתום לב ובאופן שוויוני לעובדי הרשות, ייתכן שלא יימצאו 450 עובדים שיתאימו".

מלבד הציטוטים הללו מחקו בתאגיד עוד שני פריטי מידע: האחד נוגע למערך הלוגיסטי של הארגון, והאחר הוא תשובה שנתן היועץ המשפטי של הארגון בנוגע למידת השקיפות של דיוני המועצה. למרבה האירוניה, דבריו של היועץ, אביגדור דנן, הושחרו כך שלא ניתן לדעת מהי עמדתו המלאה בנוגע לסוגיית השקיפות.

הדיון על מידת השקיפות של המועצה התבצע לקראת סוף 2016 על רקע בקשת חופש המידע של עמותת הצלחה שבעקבותיה נמסרו המסמכים המתפרסמים כאן. דיון זה הוביל להחלטה שלפיה ישיבות המועצה יתועדו רק באופן חלקי, ושהפרוטוקולים שלהן יהיו למעשה סיכומי דיון בלבד – ולא יכללו ציטוטים מלאים של דברי המשתתפים.

מסמכים נוספים

מלבד פרוטוקולי ישיבות המועצה נמסרו לעמותת הצלחה גם, בין היתר, מסמכים על הליך המינוי של נציבת קבילות הציבור בתאגיד השידור, אשת יחסי-הציבור לשעבר אורלי ממן. תמצית מתוכנם של המסמכים הובאה לאחרונה בכתבה שפורסמה ב"גלובס". כעת ניתן לעיין בהם בהרחבה – אם כי בניכוי התייחסויותיהם של המעורבים בהליך למועמדים שלא זכו בתפקיד. בתאגיד השידור הציבורי בחרו להשחיר את שמותיהם של המועמדים, וכך גם פרטים אחדים בנוגע לממן.

מסמכים נוספים על תאגיד השידור הישראלי ניתן למצוא בעמוד הגנזך של התאגיד.

* * *

הגנזך ממשיך להתעדכן באופן שוטף באמצעות העלאה של מסמכים שהתקבלו בעקבות בקשות חופש מידע של עמותת "הצלחה" (וגופים אחרים), מסמכים שגופים שונים מפרסמים מיוזמתם ומסמכים הנאספים במסגרת עבודת המערכת היומיומית של "העין השביעית".

על הרציונל העומד מאחורי המדור ניתן לקרוא כאן. גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il