תומר אביטל גייס מהציבור 100 אלף שקל כדי להקים את המיזם "100 ימים של שקיפות", "בשביל לעשות עיתונות עצמאית ונשכנית נגד חברי-כנסת שמתנגדים לשקיפות", לדבריו. אביטל דיבר על הפרויקט עם אורן פרסיקו ואביעד טובי ב"קול העין", תוכנית הרדיו של "העין השביעית" וקול-הקמפוס בבית-הספר לתקשורת של המסלול האקדמי, המכללה למינהל.