ב"ישראל היום" ממשיכים גם היום (21.5.14) בקמפיין למיצובם כקורבן, אגב הצעת החוק להגבלת הפצת העיתון בחינם. גם היום חתומה מירי עדן על כתבה המצטטת כלי תקשורת אחרים (גם היום "העין השביעית" הוא המצוטט העיקרי) שביצעו עבודה עיתונאית וחשפו את היקף הפרסום הסמוי בקבוצת "ידיעות אחרונות".

ב"ישראל היום" מתפארים בכך שציטטו לראשונה כתבה של כלי תקשורת אחר

ב"ישראל היום" מתפארים בכך שציטטו לראשונה כתבה של כלי תקשורת אחר

לכתבת הציטוטים של עדן מצורף גזיר עיתון של "ישראל היום", ובו נראית כתבת ציטוטים קודמת של עדן (הפעם מ"דה-מרקר"). כלומר – עורכי החינמון מפרסמים ידיעה הנשענת כולה על עבודה עיתונאית של כלי תקשורת אחר, ובמסגרתה מתגאים בכך שכבר ציטטו בעבר כלי תקשורת אחר באותו עניין. פלא שב"ישראל היום" מפברקים פאניקה מהאפשרות שיידרשו לגבות כסף עבור המוצר שלהם?

בתוך הידיעה מצטטת עדן דברים שכתב כאן איתמר ב"ז על "שיתוף פעולה" בין משרד הכלכלה לבין אתר ynet: "בשום מקום בערוץ ובידיעות שהתפרסמו במסגרתו לא ציינו עורכי ynet כי מדובר בתוכן שיווקי – המונח המכובס ל'פרסום סמוי', שבמקרה של תכנים ממשלתיים ייתכן כי ראוי להחליפו במונח 'תעמולה סמויה'". האירוניה העבה כעמוד חשמל מצליחה להיעלם מעיניהם של הכתבת ושל העורכים, המועסקים בבטאון תעמולה של ראש הממשלה.

(מתוך סקירת העיתונות היומית)