שלמה בן-צבי העניק הבוקר ראיון ראשון מאז אישר בית-המשפט את בקשתו להקפיא את ההליכים בחברה המוציאה לאור את "מעריב". בשיחה עם ניב רסקין בתוכנית "נכון להבוקר" בגלי-צה"ל נשמע בן-צבי נחוש ואופטימי כתמיד, אולם כמה מהדברים שאמר עוררו תהיות.

ראשית, בן-צבי הציג את עצמו כמי שמתכנן גדולות ונצורות ל"מעריב". בפועל, ניהול "מעריב" עבר החל מאתמול לנאמן מטעם בית-המשפט המחוזי בירושלים, וזאת לפי בקשתו של בן-צבי. גם אמירה כללית כגון "כל הכוכבים הטובים של 'מעריב' נשארו" נראית תמוהה, לנוכח העזיבה רבתי של עיתונאים עם העברת הבעלות לידי משפחת בן-צבי (ופיטורי רבים על-ידיו בהמשך).

על זהות הכוכבים הגדולים של "מעריב" אפשר להתווכח, אולם גם כשבן-צבי דיבר על נושאים עובדתיים פשוטים, דומה שלא תמיד דייק. כך, לדוגמה, כשנשאל על-ידי רסקין על היקף החובות של העיתון, השיב כי ל"מעריב" יש "חוב ענקי/הנקי, משהו בסביבות 15 מיליון שקל". בבקשה להקפאת הליכים שהוגשה מטעמו לבית-המשפט לפני ימים אחדים נכתב כי סך ההתחייבויות והחובות הבלתי צפויים של החברה עומד על "למעלה מ-50 מיליון שקל".

עוד טען בן-צבי בראיון כי העובדים שביקשו מבית-המשפט להעביר את העיתון מידיו לידי איש עסקים אחר הם "מיעוט קולני קטן ביותר של העובדים", אולם עו"ד גלילה הורנשטיין, שהעלתה בקשה זו בפני בית-המשפט, מייצגת באופן אישי כ-130 עובדים. נוסף על כך הוועד היציג בעיתון, שמוסמך לדבר בשמם של כל העיתונאים ואנשי המינהלה של "מעריב", תומך אף הוא בבקשה.

טענה שלישית שהעלה בן-צבי היתה כי "כשהעיתון הוצע למכירה לפני שנה, הייתי המציע היחיד על הפעילות של העיתון. אנשים אחרים רצו את הנדל"ן ואת הדפוס, כל מיני דברים אחרים". בפועל היו כמה גורמים שהתעניינו גם בפעילות של העיתון, לרבות אלי עזור, שניהל משא-ומתן מתקדם על רכישת הפעילות.

טענה רביעית נוגעת לעניין הבעלות על העיתון. "אני הבעלים של העיתון", אמר בן-צבי לרסקין. ואולם, מבקשת ההקפאה שהגיש עולה כי לא הוא בעליו של העיתון, אלא אבי רעייתו, בעל ההון הבריטי-ישראלי קונרד מוריס, המחזיק בחברות המוציאות לאור את "מעריב" ו"מקור ראשון" באמצעות גוף בשם "החברה לקידום מדיה יהודית" (קדמ"י) בע"מ. כמו כן, משאישר בית-המשפט את הקפאת ההליכים, הבעלים הרשמיים של העיתון הם הנאמנים, לפחות לחודשיים הקרובים.

[עדכון: במהלך השנה האחרונה הועברה הבעלות על חברת קדמ"י מקונרד מוריס לשלמה בן-צבי; כעת, במסגרת תוכנית ההבראה המוצעת, מבקש בן-צבי להעביר את אחזקותיו בתחום התקשורת לחברת תכלת תקשורת בע"מ, שבשליטת רעייתו (56%) ואביה (22.5%)]

טענה חמישית קשורה למאזנים הכספיים של "מעריב". בראיון טען בן-צבי כי בשלהי 2013 הצליח להביא את "מעריב" לאיזון תפעולי. עם זאת, מהבקשה להקפאת הליכים עולה כי בחודש נובמבר נרשם בחברה המוציאה לאור את העיתון הפסד תפעולי של 600 אלף שקל, ובחודש דצמבר הפסד תפעולי של 300 אלף שקל. על-פי הבקשה, בחודשים שחלפו מאז, גדלו ההפסדים. במסמך שהגיש בן-צבי הובהר גם כי המספרים הנ"ל אינם מדויקים, שכן עדיין אין בידי החברה דו"חות כספיים בנוגע לחודשים האחרונים של 2013.

שלמה בן-צבי בחר שלא למסור תגובה לדברים.