הדיון המשפטי המתנהל סביב הליך הקפאת ההליכים ופירוק קבוצת התקשורת שמנהל שלמה בן-צבי הביא לחשיפת הדו"חות הכספיים של החברה המוציאה לאור את "מקור ראשון". העיתון בעל האוריינטציה הדתית-ימנית, שבן-צבי ומשפחתו רכשו כעשור לפני שרכשו את "מעריב", תואר בחודשים האחרונים כראש הבריא שהוכנס למיטה החולה של היומון הכללי מרחוב קרליבך. ואולם, עיון בדו"חות הכספיים מעלה כי כמו "מעריב" – גם "מקור ראשון" הסב בשנים האחרונות לבעליו רק הפסדים, גם אם קטנים בהרבה מאלה של העיתון האח.

מדו"חות חברת מקור ראשון המאוחד (הצופה) בע"מ, שצורפו כנספח לבקשה להקפאת הליכים, עולה כי בשנים 2009–2011 הפסידה החברה למעלה מ-14 מיליון שקל. בשנת 2009, אז עבר העיתון טלטלה שעוררה תהיות בנוגע לבעלות עליו, רשמה החברה הפסדים בסך כ-3 מיליון שקל. ב-2010 הצליחה ההנהלה לייצב את החברה על הפסד שנתי נמוך של מעט יותר מחצי מיליון שקל – אך ב-2011 שבה החברה להפסיד כספים רבים, כמעט 11 מיליון שקל בסך-הכל.

בדו"חות מופיעים דברי הסבר שלפיהם החברה שרויה במצב כרוני של צבירת הפסדים, וכי קיומה תלוי בהזרמת כספים קבועה מצד הבעלים והמשקיעים, הזרמה הנחוצה לה כדי שתוכל להמשיך לפעול באופן שוטף.

שלמה בן-צבי, 17.12.13 (צילום: מרים אלסטר)

שלמה בן-צבי, 17.12.13 (צילום: מרים אלסטר)

בדו"חות מפורטים גם שמותיהם של למעלה מ-20 גופים ואישים, מישראל וממדינות אחרות, שהעניקו לחברה הלוואות חוץ-בנקאיות או השקיעו בה כספים (כמו כן נעזרה החברה גם בהלוואות מגופים בנקאיים). המשקיע המרכזי בחברה הוא תאגיד בשם BSC, הקשור לבני משפחת המו"ל, שעל-פי הדו"חות העביר לחברה בשנים 2009–2011 כ-21 מיליון שקל במצטבר. בשנת 2008, נכתב באחד הדו"חות, נזקקה החברה להזרמה של כ-9.8 מיליון שקל שנועדה לאפשר את המשך פעילותה הסדירה.

בשנת 2012 התמודדה קבוצת התקשורת על רכישת "מעריב", וזכתה. סמוך למועד הרכישה הוחלט לפצל את קבוצת "מעריב" ולהעביר לחזקת "מקור ראשון" את פעילות העיתון היומי – מהלך שתרם לכך שבסוף 2012 נרשם בחברה הפסד שנתי חריג במונחי "מקור ראשון", למעלה מ-44 מיליון שקל.

ההפסד הגדול מהרגיל דרש הזרמת כספים מוגברת מצד הבעלים, המשקיעים והחברות הקשורות להם, וזו אכן הגיעה. על-פי הדו"ח, אבי רעייתו של שלמה בן-צבי, קונרד מוריס, הלווה ל"מקור ראשון" באותה שנה 6 מיליון שקל, והחברה המשפחתית BSC הזרימה כהשקעה למעלה מ-30 מיליון שקל. הזרמה בסך כולל של כ-4.3 מיליון שקל, שייתכן כי הועברה לתקציב החברה בשנים קודמות, נרשמה ב-2012 כ"הלוואות ממשקיעים אמריקאים", ללא פירוט בנוגע לזהותם או לנסיבות מתן ההלוואה; השבוע ביקשו המשקיעים הזרים להצטרף להסדר הנושים.

באחד מסעיפי הביאור לדו"ח הכספי של "מקור ראשון" לאותה שנה מסוכם, בחישוב גס, סך כל הכספים שהוזרמו לחברה כדי לייצבה: "לאחר תאריך המאזן הוזרמו לחברה הלוואות בסך של כ-90 מיליון ש"ח מצדדים קשורים אשר שימשו לכיסוי התחייבויותיה של החברה ולתשלום עבור רכישת נכסי ופעילות 'מעריב'".

הדו"ח של שנת 2012 נחתם ב-4 בפברואר 2014; חרף הצהרות אופטימיות שפיזר המו"ל בן-צבי זמן לא רב לפני כן, מבין המספרים התחוור דווקא תשקיף קודר: גם לאחר רכישת "מעריב" והזרמת הכספים המסיבית, נכתב בסעיפי הביאור, הסיכויים לצבירת רווחים בידי החברה "נמוכים", ורווחיות אינה נשקלת כתרחיש ריאלי "בעתיד הנראה לעין".