שלמה בן-צבי, לשעבר המו"ל והעורך הראשי של "מקור ראשון" ו"מעריב", חויב אתמול לשלם כשני מיליון שקל לחברת גרפופרינט בע"מ, מפעילת בית-דפוס מקבוצת "הארץ".

לפני כחצי שנה הגישה חברת גרפופרינט, באמצעות עורכי-הדין זאב ליאונד ואלון נדב, תביעה לבית-משפט השלום בתל-אביב בדרישה לקבל חוב שהותירה אחריה חברת מקור ראשון המאוחד (הצופה) בע"מ עבור הדפסת העיתון "מקור ראשון" בחודשים הראשונים של שנת 2014. על-פי ההסכם שנכרת בין גרפופרינט לחברת מקור-ראשון, בן-צבי העניק ערבות אישית בלתי חוזרת ובלתי מותנית עד לסכום של שלושה מיליון שקל להבטחת התחייבויותיה של חברת מקור-ראשון.

בין דצמבר 2013 למרץ 2014 צברה חברת מקור-ראשון, לפי חישובי גרפופרינט, חוב בסך 1,799,949 שקל. למרות פניות בית-הדפוס, מיאנה החברה לשלם ובהמשך נכנסה להליכי פירוק. גרפופרינט הגישה תביעת חוב לנאמן החברה, רו"ח חן ברדיצ'ב, וזה החליט לאשר את הבקשה במלואה, אולם התשלום התעכב ולא היה ברור מתי יועבר הכסף לידי בית-הדפוס ואיזה שיעור ממנו יקבל בפועל. על כן החליט בית-הדפוס לפנות לבן-צבי אישית, כערב לחובות החברה.

להורדת הקובץ (PDF, 530KB)

בכתב התביעה מתואר כיצד בן-צבי התחמק פעם אחר פעם מתשלום החוב. לפי באי-כוחו של גרפופרינט, חרף הבטחותיו החוזרות ונשנות של בן-צבי לדאוג כי החוב יוחזר, בפועל דבר לא קרה. "בכוונתי לדאוג שלא יחסר לכם מהתחייבות החברה לגרפופרינט", כתב בן-צבי בשלב מסוים למנכ"ל החברה יוסי ויזן, אך הכסף לא הגיע. בנובמבר האחרון החליט בית-הדפוס לפנות לבית-המשפט.

בתגובה לתביעה טען בן-צבי, באמצעות עו"ד ליהיא יבלונקה, כי על התביעה להידחות בין היתר בשל העדר סמכות מקומית של בית-המשפט. לגופו של עניין לא הכחיש בן-צבי את החוב והערבות, אך טען כי התביעה היא "טורדנית וקנטרנית", שכן התובעת "יודעת כי בחודשים הקרובים צפויה היא לקבל מקופת הפירוק חלק ניכר מחוב החברה למשיבה".

השופט יאיר דלוגין דחה את טענות בן-צבי וקיבל את התביעה. "יצוין כי בבקשתו לרשות להגן, נמנע הנתבע מלפרט אילו סכומים אמורים להתקבל במסגרת הליכי הפירוק והסתפק בטענה כי מדובר ב'חלק ניכר' מהחוב", כתב בפסק דינו. "רק מהמסמכים שהתובעת צירפה לאחר מכן לבקשתה ואשר לא נסתרו בתגובת הנתבע, הסתבר כי מדובר לכל היותר בשיעור של 59% מסכום החוב (אם תתקבל גרסת החברה לגבי סכומי החוב) ועד לכדי 31% בלבד מהחוב (אם יתקבלו כל תביעות החוב על מלוא סכומן). אין מחלוקת כי עד היום טרם שולם סכום כלשהו לתובעת בגין החוב".

השופט דלוגין פסק כי על בן-צבי לשלם לגרפופרינט 1,799,949 שקל, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה, בנובמבר 2014, ועד לתשלום בפועל. נוסף לכך חייב השופט את בן-צבי לשלם לבית-הדפוס את אגרת המשפט וכן שכר טרחת עורכי-דין.

16712-11-14