קרן ההגנה המשפטית של תעשיית הקומיקס (CBLDF) רסס - הכל