יום רביעי, 6 בספטמבר 2017
האוניברסיטה הפתוחה, רעננה