האוניברסיטה העברית בירושלים תפצה את הוצאת שוקן והוצאת מוסד-ביאליק ב-300 אלף שקל, כך סוכם במסגרת הסדר גישור שנחתם לאחרונה והוגש לבית-המשפט המחוזי בירושלים.

לפני כארבע שנים הגישו הוצאות הספרים, באמצעות עורכי-דין טל ליבליך, כרמית אלון-אברם וירון שלמי, תביעה בדרישה לפיצוי בסך 500 אלף שקל, בטענה כי האוניברסיטה מפרה את זכויותיהם. לטענת הוצאות הספרים, הפרת הזכויות נובעת מכך שהאוניברסיטה מציעה לסטודנטים שלה פרסומים שהופיעו בספרי ההוצאות בעותקים אלקטרוניים ומקראות מודפסות. האוניברסיטה, מנגד, טענה באמצעות עורכי-הדין דוד גילת, ערן ברקת ותמיר אפורי כי מעשיה נופלים בגדר שימוש הוגן לפי הוראות חוק זכויות היוצרים.

אחרי תהליך של גישור, שנערך בפני עו"ד עמוס גבריאלי, הגיעו הצדדים להסכם שלפיו בלי להודות באי-אלו מטענות המו"לים, תשלם האוניברסיטה, "כמחווה של רצון טוב ולפנים משורת הדין", סכום של 300 אלף שקל לשתי הוצאות הספרים.

להורדת הקובץ (PDF, 401KB)

זאת ועוד, לפי הסכם הגישור, האוניברסיטה תהא רשאית מעתה ועד לסוף 2017 להשתמש בקטעים מתוך ספרים ומאמרים שראו אור בהוצאות שוקן וביאליק במקראות שלה, וזאת כל עוד הקטע שישמש אותה יהיה לא יותר מ-20% ממספר העמודים בספר, וישמש לצורך מקראה אחת או לצורך העתק אלקטרוני של קורס אחד.

ביחס למאמרים שראו אור על-ידי ההוצאה מבהיר ההסכם כי האוניברסיטה תהא רשאית להנגיש לסטודנטים שלה את המאמר בשלמותו. יחד עם זאת, אם ייווצר מקרה שבו יתעורר צורך להציע לסטודנטים שני מאמרים מתוך ספר אחד של ההוצאות המקבץ כמה מאמרים שונים, לא יהיה שיעורם של המאמרים למעלה מ-20% מעמודי הספר.

עוד דורש ההסכם כי מקראות של האוניברסיטה שיכילו טקסטים שהופיעו בספרי ההוצאות יודפסו ויימכרו על-פי דרישה בלבד, ובמחיר שלא יעלה על עלות הכנתם. למו"לים, כך הוסכם, תישמר הזכות לבדוק את פעולות האוניברסיטה באמצעות עריכת ביקורות, וזאת כדי לוודא שהיא עומדת בתנאי ההסכם.

השופטת תמר בזק-רפפורט נתנה להסדר הגישור תוקף של פסק דין.

(י-ם) 3524-09