מהלך איחוד המערכות בקבוצת "ידיעות אחרונות", שאמור לאחד את שלל מערכות העיתונים והאתרים של הקבוצה, לא יתרחש לפני סוף 2015, כך טוענים באי-כוחו של אתר ynet, עורכי-הדין אריאל שמר ואשר סלע, בתגובה שהעבירו השבוע לבית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב–יפו.

התגובה הוגשה בעקבות פניית ארגון העיתונאים בישראל לבית-הדין, בדרישה להורות להנהלת האתר להכיר בוועד העיתונאים שהקים בה ולהימנע משינויים מבניים באופן חד-צדדי. ארגון העיתונאים הדגיש את החשיבות בקבלת החלטה כעת, לנוכח התממשות מהלך האיחוד, אולם באי-כוחו של האתר טוענים כי המהלך "אינו צפוי להתרחש לפני שלהי שנת 2015 (!!) או תחילת שנת 2016!!", ועל כן אין כל בהילות לדון בו בפני בית-הדין.

עוד טענו באי-כוחו של האתר כי להנהלה אין כל הסתייגות מהתארגנות עובדים כל עוד היא אותנטית וכשירה, אולם הוועדים שהוקמו על-ידי ארגון העיתונאים אינם כאלה. באי-כוחו של האתר העלו טיעונים דומים לאלה שהעלו כבאי-כוחה של הנהלת "ידיעות אחרונות" ולטיעונים שהעלו באי-כוחה של אגודת העיתונאים בתל-אביב, במסגרת עימות המתנהל על עתיד העבודה המאורגנת בעיתון זה.

בין היתר נטען לגבי כשירות ארגון העיתונאים לשמש ארגון עובדים וטענות באשר לליקויים מהותיים שכביכול קיימים בו. כמו כן נטען כי בין עובדי ynet שהארגון כולל בין חבריו יש גם עובדים שאינם עיתונאים (לדוגמה, תריסר המועסקים כגוזרי תצלומים באתר, "עבודה טכנית [...] תפקיד זה אינו יכול להיחשב כתפקיד עיתונאי").

נוסף לכך נטען מטעם הנהלת האתר כי המועד המקורי שבו הודיע הארגון על יציגות ב-ynet היה לפני כשנה וחצי, ומאז עובדים רבים הרשומים כחברי הארגון עזבו את האתר.

בדיון מקדמי שנערך שלשום בבית-הדין האזורי לעבודה הסכים השופט דורי ספיבק לעמדת באי-כוחה של הנהלת ynet כי יש קושי בשיהוי הממושך ממועד הודעת היציגות של הארגון ועד לפניה לבית-הדין בעניין זה. בשל כך הבהירו באי-כוחו של ארגון העיתונאים כי הם מבקשים לראות בסוף אפריל האחרון את מועד הגשת טופסי החברות לביקורת. על-פי פרוטוקול הדיון, בית-הדין הורה לארגון העיתונאים להגיש בקשה מתוקנת, שלאחריה יתקיים דיון באשר למעמדו של ועד העיתונאים באתר ynet.

44297-08-13