"לא יהא זה מוגזם לקבוע כי אנו ניצבים על ספה של מהפכה ביחסי העבודה ב'ידיעות'", כך טוענת אגודת העיתונאים בתל-אביב בתגובה שהגישה היום לבית-הדין הארצי לעבודה. תגובת האגודה, שהוגשה על-ידי עורכי-הדין יריב רונן, אילן בומבך וגיל גרוסמן, באה בתשובה לפניית ארגון העיתונאים בישראל, שביקש מבית-הדין לקבוע כי הוא הארגון היציג בעיתון "ידיעות אחרונות" ובעיתונים "כלכליסט" ו"לאשה", היוצאים אף הם לאור על-ידי חברת ידיעות-אחרונות בע"מ.

לטענת אגודת העיתונאים, במהלך השנה האחרונה היא ניהלה משא-ומתן עם הנהלת העיתון "במטרה להגיע להסכם קיבוצי היסטורי, שרבים ראו בו חזון אחרית הימים, הסכם אשר יפרוש את מניפתו על כלל העיתונאים במשיבה 2 [ידיעות-אחרונות בע"מ], ובכלל זה – העיתונאים העובדים תחת חוזים אישיים". האגודה טוענת כי לפני שבועיים בלבד, ביום הגשת הבקשה של ארגון העיתונאים, קיבלה טיוטה מפורטת של ההסכם הקיבוצי הנרקם. "בעוד האגודה עושה היסטוריה, בוחר המבקש [ארגון העיתונאים] לעשות רעש", נכתב בתגובת האגודה.

לטענת באי-כוחה של האגודה בתל-אביב, ארגון העיתונאים מבצע כעת "ניסיון נואל 'לרשת' את האגודה בחייה", וזאת "בניגוד לאינטרסים של העובדים ולמאבק על זכויותיהם". בעוד שארגון העיתונאים מביע אי-אמון בהצהרות הנהלת העיתון, נכתב בהמשך כתב התגובה, אגודת העיתונאים מקיימת מערכת יחסים ארוכה עם ההנהלה, המבוססת על הסכמה ואמון. "קל מאוד להרוס אמון הדדי. קשה הרבה יותר לבססו לאורך שנים. זהו בדיוק ההבדל התהומי בין המבקש לבין האגודה", נטען.

להורדת הקובץ (PDF, 1.03MB)

האגודה טוענת כי יש לדחות את בקשת הארגון, בין היתר משום שלפי הפסיקה, אין לאפשר לארגון עובדים אחד לערער על מעמד היציגות של מתחרהו שעה שזה האחרון מקיים משא-ומתן להסכם קיבוצי. לפי באי-כוחה של האגודה, המגעים בינם לבין הנהלת העיתון על הסכם חדש "מצויים בשלב מתקדם, בדרכם להבשלה". עוד טוענת האגודה כי גם קודם להסכם זה פעלה למען העיתונאים ב"ידיעות אחרונות", ומזכירה הסכמים קודמים עם ההנהלה, כמו גם מאבקים נגד פיטורי עובדים, ובהם יגאל סרנה.

חלק מכתב התגובה של אגודת העיתונאים מוקדש לעיתונאי משה רונן, שהיה חבר באגודה ובוועד העיתונאים של "ידיעות אחרונות", עד שעבר לארגון העיתונאים בישראל ולוועד שמטעמו. תחת הכותרת "הערה על המצהיר משה רונן" נכתב בתגובת האגודה כי רונן ביטל את חברותו בה רק כמה ימים אחרי שהגיש תצהיר מטעם הארגון. עוד נטען במסגרת זו כי רונן הביע בעבר התנגדות להתקדמות במשא-ומתן על הסכם קיבוצי כולל, שיחול גם על העיתונאים המועסקים בחוזה אישי. "התנגדות זו לא הובנה באותה העת לראשי האגודה", נכתב מטעמם, ואולם בהמשך נודע להם שרונן ניסח את תקנון ארגון העיתונאים (שטרם פורסם) וקיים פגישות עם יו"ר הארגון יאיר טרצ'יצקי ובאי-כוחו של הארגון, ובהן "ייעץ להם כיצד לפעול כנגד האגודה". האגודה מוסיפה כי רונן עשה זאת "בעודו משמש כנשיא בית-הדין לערעורים של האגודה, שמעשה כמו שלו היה אמור להביא להעמדתו לדין".

נוסף לכך האגודה מפקפקת במספר המצטרפים לארגון העיתונאים מבין עובדי "ידיעות אחרונות", לאור העובדה שהארגון לא צירף לבקשתו נספח עם שמות המצטרפים. "נכון לרגע זה", נכתב, "המבקש הסתיר מהמשיבות את הנתונים המדויקים [של המצטרפים], ועניין זה חייב להיות מפורש בעוכריו".

האגודה מציינת עוד כי לארגון החדש אין תקנון רשמי, כי לא פירסם כללים לקליטת עובדים וכי אין לו הנהלה נבחרת. "גם העובדה שהמבקש הינו אורגן של הסתדרות העובדים הכללית החדשה אינה נקייה מבעיות, היא כל כולה בעייתית", נכתב בהמשך. "כיצד אמורים עיתונאים לדווח בענייניות ובאובייקטיביות על עניינים כלכליים על סדר היום הציבורי, אם הם עצמם חברי הסתדרות???

"[...] לאגודה לא ברור כיצד נשמר כאן חופש הביטוי וכיצד מעוגן כאו חופש העיתונות. כך, למשל, הכתב לענייני הסתדרות ב'כלכליסט' (מיקי פלד) נמנה על חברי 'ועד הפעולה הזמני' של המבקש ב'ידיעות אחרונות'(!!!) [...] הכיצד נוכל להשלים עם מצב דברים דמיוני זה?".

אגודת העיתונאים מבקרת גם את התנהלותו האישית של יו"ר הארגון טרצ'יצקי. לטענת האגודה, יו"ר ועד העיתונאים מטעמה ב"ידיעות אחרונות", יחזקאל אדירם, מעיד כי אנשי הארגון פנו לעיתונאים ותיקים ב"ידיעות אחרונות" וניסו לשדל אותם לעבור לארגון. אחרי סירובם, כך נטען בבקשה, העיתונאים "קיבלו שיחות טלפון מיו"ר המבקש (מר יאיר טרצ'יצקי), שכללו איומים והפחדות לגבי כל מה שיקרה לעיתונאים אלה ביום שלאחר כיבוש היציגות על-ידי המבקש. עיתונאים אלה אף אוימו בכך שתנאי שכרם ייפגעו בבוא היום. זו דרכו של המבקש ושל העומד בראשו".

יעקב כפיר, המשנה למנכ"ל "ידיעות אחרונות". ינואר 2010 (צילום: "העין השביעית")

יעקב כפיר, המשנה למנכ"ל "ידיעות אחרונות". ינואר 2010 (צילום: "העין השביעית")

במקביל הוגש היום כתב תגובה לפניית ארגון העיתונאים גם מטעם הנהלת ידיעות-אחרונות בע"מ, וזאת באמצעות עורכי-הדין אריאל שמר, ורד גרטל ואשר סלע. טיעוני ההנהלה דומים וחופפים בחלקם את טיעוני האגודה.

באי-כוחה של ההנהלה טוענים כי בחודשים האחרונים מתנהל משא-ומתן עם האגודה לקראת הסכם קיבוצי חדש שיחול על "כלל העיתונאים המועסקים בעיתון"; כי ככל הידוע לעיתון, "המבקשת [ארגון העיתונאים] אינה ארגון עובדים שהתארגן כדין ובנוסף אין למבקשת ולו חבר אחד מבין העיתונאים המועסקים בעיתון", וזאת משום שהוא חסר תקנון, לא נערכו בו בחירות ולא הועברו שמות המצטרפים אליו; וכי ארגון העיתונאים מבקש להכשיל את המשא-ומתן בין ההנהלה לאגודת העיתונאים.

22825-08-13