מידע חדש שהתקבל ממשרד התקשורת מתוקף חוק חופש המידע מגביר את החשש לניגוד עניינים הכרוך בכהונתו של יו"ר ועדת הטלוויזיה של הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, יעקב שחם.

שחם מכהן גם כיו"ר ועדה מייעצת ששמה לה למטרה לפתור את הכשלים והקשיים העסקיים של שוק הטלוויזיה המסחרית בישראל ("ועדת שחם"). טפסים שעליהם נדרש לחתום עם מינויו למועצה, שהתקבלו ממשרד התקשורת הודות לפניית עמותת "הצלחה", מעלים ספק בנוגע להקפדתו להימנע מניגוד עניינים.

עו"ד מן דורש מהשר ארדן להשעות את יעקב שחם מכל תפקידיו במועצת הרשות השנייה עד לסיומו של בירור מקיף שיסיר את החששות ל"ניגוד העניינים המהותי" שבו הוא לכאורה שרוי

במכתב ששלח היועץ המשפטי של העמותה, עו"ד אלעד מן, מתבקש שר התקשורת גלעד ארדן לערוך בדיקה מקיפה של "ניגודי עניינים מתמשכים לכאורה" בהתנהלותו של שחם בתפקידיו השונים במסגרת מועצת הרשות השנייה, כפי שנחשפה בכתבה שפורסמה באתר זה בחודש יוני השנה. עו"ד מן מבקש מהשר ארדן להשעות את שחם מכל תפקידיו במועצה עד לסיום הבדיקה.

לקראת מינויו למועצת הרשות השנייה, שנכנס לתוקף בתחילת 2010, חתם שחם, כמו יתר המועמדים, על התחייבות להימנע מניגוד עניינים – מקצועיים ואישיים. לפני כניסתם לתפקיד נדרשים חברי המועצה המיועדים למסור רשימה של גופים ואישים שבהם ובמתחריהם הם מנועים מלעסוק בשל קשר אישי, מקצועי או עסקי. כך למשל הצהיר שחם כי הוא מכהן כמנכ"ל ועורך ראשי בחברה המוציאה לאור את המקומון שייסד, "ידיעות חיפה", וכי הוא מנוע אפוא לעסוק בעניינים הנוגעים לה, לרשת ידיעות-תקשורת ולקבוצת "ידיעות אחרונות".

עוד הצהיר שחם כי הוא עומד בראש מועצת המנהלים של חברת המוזיאונים העירונית של חיפה, וכי הוא מחזיק ב-7.5% ממניותיה של חברת רצוי-ומצוי (כלבו החדשה) בע"מ מקריית-טבעון, המוציאה לאור מקומון מרשת שוקן. כמו כן התחייב שלא לטפל כלל בתחום הרדיו האזורי או בנושאים שלהם "השלכה ישירה או מיוחדת על תחום הרדיו", בשל מעורבותו בזירת התקשורת המקומית בחיפה.

עם זאת, בטפסים שמילא לקראת כניסתו לתפקיד, ונמסרו לידי עמותת "הצלחה" על-ידי משרד התקשורת, לא ציין שחם באילו ניגודי עניינים אישיים הוא עלול להימצא, ומתגובת המשרד לפנייה עולה כי לא הצהיר עליהם גם מאוחר יותר.

חבר מפקח על חבר?

אחד מניגודי העניינים האפשריים האלה, שעליהם לכאורה היה עליו לדווח, כרוך ביחסי החברות הקרובים שלו עם יוסי ורשבסקי, באותה העת מנכ"ל ערוץ 10 – אחד הגופים שעליהם מפקח שחם מטעם הציבור בישראל. שחם, כפי שעולה מספר ביוגרפי שעל כתיבתו פיקח, מגדיר עצמו עד היום כחבר אישי של ורשבסקי, כמו גם של קודמו בתפקיד מודי פרידמן (בתקופתו של פרידמן כמנכ"ל לא כיהן שחם במועצת הרשות השנייה, כי אם במליאת רשות השידור).

אוגוסט 2009: מנכ"ל ערוץ 10 יוסי ורשבסקי (משמאל) ומנכ"ל הרשות השנייה מנשה סמירה מתעמתים בעת הפגנה של עובדי ערוץ 10 מול משרדי הרשות, בקריאה להקל על חובות הערוץ (צילום: אביר סולטן)

אוגוסט 2009: מנכ"ל ערוץ 10 יוסי ורשבסקי (משמאל) ומנכ"ל הרשות השנייה מנשה סמירה מתעמתים בעת הפגנה של עובדי ערוץ 10 מול משרדי הרשות, בקריאה להקל על חובות הערוץ (צילום: אביר סולטן)

"בהתקיים יחסי חברות אישיים וקרובים בעוצמה כזו, עולה השאלה האם החבר הנמצא בתפקיד פיקוח ובקרה יכול למלא כראוי את שליחותו כמפקח על החבר האחר – שממלא תפקיד ניהול בכיר אצל אחד המפוקחים העיקריים", אומר עו"ד מן בשיחה עימו. "נראה כאילו עובדת החברוּת לא עמדה בפני הוועדה שבחנה את מועמדות שחם, ואין לה אזכור במסמכים", הוא מוסיף.

במכתב ששלח לשר התקשורת מציין עו"ד מן כי במסגרת תפקידו כיו"ר ועדת הטלוויזיה של הרשות השנייה, עסק שחם בסוגיות עם משמעות עליונה עבור הערוץ שבראשו עמד חברו – ובכלל זה אישור לוחות שידורים, סיווג תוכניות ועמידה במכסות הפקה. על רקע זה ציין עו"ד מן בפני השר כי עולה חשש לניגוד עניינים "רחב וארוך בזמן, שהתרחש לכל אורך כהונתו של מר שחם במועצה והביא לחשש מהותי לפגמים בכל ההחלטות שנתקבלו על-ידיו בנושאים האלה". עוד נטען כי יש לבחון גם את כהונתו של שחם בראש הוועדה המייעצת לבחינת הכשל בשידורי הטלוויזיה בישראל.

כמו כן, נכתב, היה על שחם לפסול עצמו מהשתתפות בדיונים שנערכו בערוץ 10 סביב פרשת ההתנצלות בפני שלדון אדלסון. "משלא נהג כך, פעל בניגוד עניינים על כל המשתמע מכך והחמיר עוד יותר את הפגמים שנתגלו כבר בהליך הבדיקה והשימוע שנערכו על-ידי הרשות השנייה", כתב עו"ד מן, והזכיר כי התקרית יוצאת הדופן עומדת במרכזה של עתירה לבג"ץ שהגישה עמותת "הצלחה" ושתתברר בינואר 2014.

את המכתב מסיים עו"ד מן בדרישה להשעות את שחם מכל תפקידיו במועצת הרשות השנייה עד לסיומו של בירור מקיף, שיסיר את החששות ל"ניגוד העניינים המהותי" שבו, לדבריו, שרוי האדם שלידיו נמסרה מלאכת הפיקוח על שידורי הטלוויזיה המסחריים בישראל.

במשרד התקשורת טרם השיבו למכתב. יעקב שחם העדיף שלא למסור תגובה לפניית "העין השביעית".