לבקשתו של יעקב שחם אנו מביאים כאן כלשונה את תגובתו לעניינים הנידונים בכתבת התחקיר של "העין השביעית" על אודות התנהלותו במסגרת תפקידיו ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.

כבר בישיבה הראשונה של מועצת הרשות השנייה מונית ליו"ר ועדת הטלוויזיה. כיצד זה קרה?

"אכן המועצה אישרה אותי בישיבה הראשונה, וחבל שלא גם את יתר הוועדות, שלצערי מונו רק כמה חודשים לאחר מכן, דבר שהביא לכך שהרשות פעלה ללא ועדות כמו כספים, ביקורת, מחקר ועוד... יתרה מכך, ועדת הטלוויזיה היא ועדה מרכזית של המועצה, והיא קובעת ומאשרת את לוחות השידורים ואת תוכניות העבודה השנתיות של רשת, קשת וערוץ 10, לפיכך מובן כי מינויה של הוועדה בהקדם האפשרי הוא חשוב".

כיצד בחרת את החברים בוועדת הטלוויזיה? האם זה נכון ששאלת חברים מסוימים האם יצביעו איתך?

"בחירת החברים בוועדה נעשתה יחד עם יו"ר המועצה, וכאשר אני בוחן זאת כעת, הרי הבחירה היתה מצוינת וחברי הוועדה פועלים באופן יעיל ונכון".

האם סירבת למנות חברים מסוימים שאינם מיישרים קו איתך?

"לאחר עזיבתו של שי בזק, שמונה לקונסול בבוסטון, היו כמה מועמדים. אני תמכתי במועמדותו של אייל דה-פאו, בחירה שהיתה מצוינת. מומחיותו של אייל בנושאי כלכלה וכספים תורמת רבות לתפקודה של הוועדה".

מדוע תפחה ועדת הטלוויזיה למספר גדול כל-כך של חברים (תשעה)? כיצד אתה מתייחס לביקורת שלפיה הפכת אותה ל"מיני-מועצה" ובכך רוקנת במידת מה מתוכן את המועצה עצמה?

"הוועדה לא תפחה לתשעה חברים. מיום הקמתה היא מונה שבעה חברים, וכך היא מונה גם כיום. ועדת הטלוויזיה מסייעת רבות למועצה, והיו כמה נושאים שהם בתחום המועצה שהועברו לוועדת הטלוויזיה, ולמרות העבודה הרבה שמחתי לסייע".

מדוע לא הצהרת על הקשר העסקי שלך עם השר כחלון?

"לא היה כל קשר עסקי".

מה התייחסותך להערתו של מבקר המדינה ביחס לקשר שלך עם כחלון?

"אין לי מה להוסיף על דברי המבקר".

כיצד היית מגדיר את הקשר שלך עם השופט לינדנשטראוס, שהמליץ עליך לתפקיד? היית מגדיר אתכם כחברים?

"יש לי הערכה אישית גדולה למיכה לינדנשטראוס, אנו מכירים הרבה שנים, והוא לא המליץ עלי לתפקיד ברשות השנייה".

מדוע דרשת לפטר את מבקר הפנים של הרשות, הרצל כהן?

"לא דרשתי לפטר את המבקר, היו לנו חילוקי דעות, מאז יחסי העבודה בינינו טובים".

מי החליט על מינויך ליו"ר הוועדה להסדרת שוק השידורים המסחריים? כיצד התבצע הליך המינוי?

"בשל מורכבות הנושא, יו"ר המועצה הציע לי את התפקיד. לאחר התלבטות לא קלה, נעניתי להצעה, המינוי התבצע בדיוק לפי הכללים שפורסמו כחוק ועל-פי החלטת מליאת המועצה".

האם אין ניגוד עניינים בין מעורבותך כמנכ"ל ועורך של עיתון לבין מי שעומד בראש גוף המופקד על הסדרת שוק הפרסום העתידי בטלוויזיה המסחרית?

"אין כל ניגוד אינטרסים".

כיצד בחרת את החברים לוועדה להסדרת שוק השידורים בראשותך? מה היו הקריטריונים?

"מלבד ארבעת חברי המועצה הנמצאים בוועדה שנבחרו על-ידי המועצה בנוסף אלי, הוחלט לצרף שלושה חברים חיצוניים מדיסציפלינות שונות: כספים, תקשורת ושיווק. הוצעו כמה שמות, אני הצעתי את שמו של וימן, שהוא מומחה לתקשורת מהבולטים בישראל. כל השמות הובאו בפני המועצה, שבחרה את השלושה שנבחרו, פרופ' וימן – תקשורת, דוד בועז – כספים, פנינה שנהב – שיווק ופרסום. שלושת הנבחרים עושים עבודה מצוינת".

מדוע הבאת את פרופ' גבי וימן כמועמד יחיד מטעמך? האם אין פגם בכך שמדובר בחבר קרוב שלך, המעורב איתך בעיסוקים נוספים? האם לא היה מוטב לבחון גם מועמדים נוספים?

"כל חבר מועצה היה רשאי והתבקש להציע שמות, ואכן כך היה. לפרופ' וימן יש תרומה ענקית לוועדה, לקח לי לא מעט זמן לשכנע אותו להסכים להצטרף לוועדה. כמו יתר המועמדים, גם מועמדותו של וימן הובאה להצבעה במליאת המועצה, והתמיכה בו היתה גורפת".

מהי זהות התורמים של המלגות המוענקות לחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה?

"אין אף תורם מלבדי, אני תרמתי את הכספים להקמת הקרן המחלקת את המלגות לסטודנטים לתואר שני בתקשורת".

מדוע נפסלה מועמדותו של ד"ר יובל קרניאל לוועדה להסדרת שוק השידורים המסחריים?

"לא יודע על פסילתו של ד"ר יובל קרניאל. יתרה מכך, מעבודתי המשותפת איתו ברשות השידור, שם שימשתי יו"ר ועדת הטלוויזיה, יש לי זכרונות טובים מיכולותיו של ד"ר יובל קרניאל".

מדוע הובאה הוועדה לאישור המועצה ללא הודעה מראש ובלי לכלול את הנושא בסדר היום?

"הוועדה הובאה לאישור המועצה באופן תקין, ובהתאם לכללים שהוכנו על-ידי היועצת המשפטית ואושרו על-ידי מליאת המועצה".

מדוע החלטתם להעניק את פרס ביאנו דווקא לאיש "ידיעות אחרונות" יואל אסתרון?

"פרס ביאנו מחולק כבר תשע שנים. הזוכים נבחרים מתוך רשימת מועמדים שהציגו עצמם, או שהוצגו על-ידי אחרים. הזוכה השנה היה הראוי ביותר, כאשר כל חברי הוועדה, ובראשם השופט (בדימוס) חנוך אריאל, שבין השאר שימש שופט (זמני) בבית-המשפט העליון, תמכו במועמדות הזוכה. אגב, זו הפעם הראשונה אחרי תשע שנים שנבחר כתב מ'ידיעות אחרונות'".

מהן סמכויותיה של הוועדה בראשותך? האם החלטותיה מחייבות את הרשות השנייה? את הממשלה?

"המלצות הוועדות יתחלקו לשניים. במעגל אחד המלצות שלמועצת הרשות יש את הסמכות לאשר, ובמעגל שני המלצות שדורשות חקיקה, והן יועברו לשר התקשורת".

מדוע בחרתם שלא לחשוף את הפרוטוקולים של דיוני הוועדה?

"בשלב זה אין פרוטוקולים, אלא סיכומי ישיבות וחומר גלם להכנת הפרוטוקולים וההמלצות. כל הישיבות מוקלטות. בשלב זה אנו מצויים בשלב הדיונים הראשוני ולפני קבלת המלצות. בשלב הבא יפורסמו ההמלצות כפי שמחייב החוק".

מי כתב את הטקסטים עבור המדור של אורלי?

"המדור מתפרסם כמעט 20 שנה. בשנים הראשונות ההוא נקרא 'הגברים בעיניים של אורלי', ובשנים האחרונות 'בעיניים של אורלי'. בכל אותן שנים מתמידה לכתוב את המדור אותה אשה".

מדוע התנגדת לשידור הסדרה "אשמה ותהילה" ברשות השידור?

"אכן התנגדתי לסדרה. חשבתי שאין זה נכון שרשות השידור תממן סדרה זו. לאחר כמה ישיבות שדנו בנושא נתקבלה החלטה שתמכה כמעט פה אחד בעמדתי שלא לאשר את הפקת הסדרה".

האם אין זה חלק מתפקידה של רשות השידור לעסוק באופן ביקורתי גם במיתוסים צבאיים?

"אכן זה תפקידה של רשות השידור, אך לא כל סדרה העוסקת במיתוסים צבאיים צריך לאשר".

בעודך משמש חבר מליאת רשות השידור, מדוע הגעת לדיונים בקיסריה סביב המכרזים לזכיינים של הערוץ השני?

"עברו מאז כ-12 שנים. לצערי לא זכור לי שהגעתי לדיונים בקיסריה. לא היה לי כל קשר למכרזים אלה".

האם תוכל להרחיב על הספר שנכתב על אודותיך?

"הספר יעסוק בחלקו בביוגרפיה שלי, ובחלקו האחר בסיפורה של התקשורת בחיפה מראשיתה ועד לשנת 2013. זהו ספר מעניין למי שרוצה להכיר את התקשורת בחיפה מכל היבטיה".