לאחרונה פנה עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של תנועת "הצלחה", אל יעקב שחם, בדרישה לחשוף מסמכים ופרוטוקולים הנוגעים לדיוני הוועדה בראשותו על-פי חוק חופש המידע. "הוועדה להסדרת שוק הטלוויזיה", המכונה בתקשורת "ועדת שחם", סימנה לעצמה כמטרה לשרטט את מפת התקשורת העתידית בעידן הרשיונות, ואם מסקנותיה יתקבלו על-ידי שר התקשורת החדש גלעד ארדן, היא תשפיע על שוק הטלוויזיה כולו.

הממונה על חופש המידע ברשות סירבה לחשוף את המסמכים בנימוק שהוועדה טרם סיימה את דיוניה. "בשלב זה אין פרוטוקולים, אלא סיכומי ישיבות וחומר גלם להכנת הפרוטוקולים וההמלצות", אמר שחם ל"העין השביעית". "כל הישיבות מוקלטות. בשלב זה אנו מצויים בשלב הדיונים הראשוני ולפני קבלת המלצות, בשלב הבא יפורסמו ההמלצות כפי שמחייב החוק".

אלא שהרשות מסרבת בתוקף לחשוף אפילו את לוחות הזמנים ורשימת המוזמנים להופיע בפני הוועדה, או את המסמכים הרשמיים שגורמים שונים הגישו לוועדה. מה הסוד ברשימת המוזמנים להופיע בפני ועדה ציבורית, ומה פשר ההתעקשות להותיר אותם בחיסיון עד תום הדיונים? "כמו בכל נושא אחר שקשור לרגולציה בכלל ולרגולציית תקשורת בפרט, אנחנו חושבים שדיונים של ועדות כאלה צריכים להיות פומביים ופתוחים לציבור", אומר מן. "רק כך אפשר יהיה לבחון את תוצרי הוועדה ולמתן את החשש שגופים אינטרסנטיים ישפיעו על עבודתה".

הרשות השנייה סירבה בעבר לשתף את הציבור בפרוטוקולים של דיונים והחלטות שנויים במחלוקת, גם בנושאים שהדיון בעניינם הסתיים מזמן. "הצלחה" הגישה לאחרונה עתירה מינהלית נגד הרשות בדרישה לחשוף את הפרוטוקולים של דיוני ועדת הטלוויזיה, גם היא בראשותו של שחם, סביב ההחלטה לבטל את מגזין "השבוע" של ערוץ 10. עו"ד מן מסר כי אם לא תיענה בקשתו לחשוף את המידע המוצג בפני ועדת שחם, ישקול גם הפעם פנייה לערכאות.