משרד התקשורת יכריע בקרוב אם למסור לפרסום מידע ומסמכים שישפכו אור על הליך מינוים של חברי מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ועל האינטרסים הצולבים שלהם.

בפנייה שנשלחה היום (24.6.13) למשרד התקשורת מטעם היועץ המשפטי של עמותת "הצלחה", עו"ד אלעד מן, מתבקשים אנשי המשרד לחשוף אם התקיים הליך לבדיקת ניגוד עניינים סביב מינויו של יעקב שחם, יו"ר ועדת הטלוויזיה של הרשות והדמות הדומיננטית בה, המועסק במקביל כמנהל וכעורך בכיר בקבוצת "ידיעות אחרונות". בתפקידו במועצה מפקח שחם על התנהלותם של גופים המתחרים עם מעסיקיו על כספי פרסום.

בפנייה, שנעשתה בעקבות תחקיר "העין השביעית" שהוקדש להתנהלותו של שחם, מבקשת עמותת "הצלחה" מידע ומסמכים הקשורים בבדיקת ניגודי העניינים של האיש, ככל שהתקיימה כזו, לפני ואחרי מינויו לתפקיד. מתוקף תפקידה של הרשות השנייה כגוף ציבורי, החומרים המוגשים לה הם בגדר מידע ציבורי שהציבור הרחב זכאי לקבל לידיו.

דו"ח שפירסם מבקר המדינה ב-2011 העלה ספקות בנוגע לכשרות הליך מינויו של שחם לתפקיד יו"ר ועדת הטלוויזיה של מועצת הרשות השנייה, כמו גם לכשרותם של מינויים אחרים בגוף זה. בפנייתו מהיום מבקש עו"ד מן מידע ספציפי הקשור להליכי בדיקה שנערכו ברשות השנייה בעקבות ממצאי המבקר.

בהתאם לחוק הרשות השנייה, המחייב את חברי המועצה להודיע מראש ליו"ר המועצה על מקרים שבהם הם מצויים בניגוד עניינים ולהימנע מלעסוק בנושאים הקשורים בהם, מבקש עו"ד מן ממשרד התקשורת לחשוף את רשימת ניגודי העניינים של שחם.

פנייתו זו מתווספת לפנייה שהגישה העמותה למשרד התקשורת אתמול, ובה נדרש השר, גלעד ארדן, לשקול אם להפעיל את סמכותו לפיזור המועצה בעקבות ממצאי תחקיר "העין השביעית" ובעקבות גילויים שהתפרסמו בעיתון הכלכלי "דה-מרקר".

חוק חופש המידע קובע כי הרשות השלטונית, משרד התקשורת במקרה זה, מחויבת למסור את החלטתה בנוגע לפנייה בתוך 30 יום ממועד ההגשה. ראש הרשות רשאי לדחות את מועד מסירת המידע בפרק זמן שלא יעלה על 60 יום.