משרד המשפטים נסוג מכוונתו להשבית את חופש המידע בישראל למשך חודשים, זאת בעקבות ביקורת ציבורית על המהלך.

לפני כשבועיים הודיע משרד המשפטים על תזכיר חוק שידחה מועדים הקבועים בחוק במגוון תחומים, בין היתר חובת מענה של רשויות ציבוריות לפי חוק חופש המידע. לפי התזכיר, כל החלטה של רשות ציבורית שאמורה היתה להתקבל החל מה-7.10.23 תידחה בשלושה חודשים, החל מה-7.01.24 ואילך. המשמעות בפועל היא שמי שיגיש בקשת חופש מידע היום יוכל לצפות לתשובה במקרה הטוב בסוף חודש ינואר 2024.

בעקבות ההודעה פנו שורה של ארגונים המתמחים בשקיפות שלטונית בקריאה להחריג את חוק חופש המידע מתזכיר החוק, דווקא בשל מצב המלחמה הנוכחי. במקביל ניהלו סיירת השקיפות של אתר "שקוף" ותומר אביטל, פעיל חברתי ואחד ממייסדי "שקוף", קמפיין המונים שהציף את אתר משרד המשפטים באלפי התנגדויות מטעם אזרחים ואזרחיות לתזכיר החוק.

במשרד הודיעו זה מכבר כי "במסגרת הליך החקיקה ייקבע הסדר אשר יבטיח הגנה על הזכות לחופש המידע, תוך התחשבות בצורכי השעה". ואמנם, לפי הטיוטה העדכנית שפורסמה היום (5.11) חוק חופש המידע יוחרג באופן חלקי מחוק הארכת התקופות ודחיית המועדים.

בטיוטה העדכנית נקבע כי בכל הנוגע לחוק חופש המידע רק התקופה של בין ה-7.10 ל-6.11 לא תיחשב במניין התקופות שמחייב החוק. כלומר בפועל מדובר בדחייה של חודש אחד במקום שלושה.

בדברי ההסבר נכתב כך: "ההסדר המוצע מבקש ליצור איזון ראוי בין הזכויות והאינטרסים המוגנים מכוח חוק חופש המידע לבין כורח המציאות והצורך בהתארגנות של משרדי הממשלה והרשויות הציבוריות באופן שיאפשר להם להשיב לבקשות חופש מידע במתכונת כוח האדם הנוכחית ולצד משימות החירום הרבות המונחות לפתחם. לפיכך, מוצע להחיל על חוק חופש המידע הסדר שונה ומצומצם יותר מההסדר הכללי המוצע".

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 3.14MB)