רוב הציבור בישראל מתנגד לסגירת תאגיד השידור הישראלי ומתנגד להתערבות פוליטית בשידור הציבורי, כך עולה מסקר שנערך ב-15-18 בינואר על ידי מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה.

74% מהמשיבים סבורים כי בישראל צריך להיות שידור ציבורי. רק 9% סבורים כי בישראל צריך להיות שידור מסחרי בלבד, כפי שמצהיר שר התקשורת מהליכוד שלמה קרעי. בקרב מיעוט המתנגדים, בולטים מצביעי יהדות התורה. בליכוד רק 13% תומכים בכך שלא יהיה שידור ציבורי בישראל.

רוב גם למתנגדים להתערבות ממשלתית בתכנים, כפי שמציעה התוכנית של פורום קהלת שקרעי אימץ. 69% מהמשיבים בסקר התנגדו להתערבות ממשלתית בשידורי החדשות של כאן 11. רוב למתנגדים נשמר גם בקרב מצביעים למפלגות הקואליציה. למעשה, רק במפלגת ש"ס ישנו רוב התומך בהתערבות ממשלתית בתכנים עיתונאיים.

אלו השאלות שנשאלו בסקר: האם, לדעתך, צריך או לא צריך שבישראל יהיו גם שידור ציבורי וגם שידור מסחרי? האם אתה תומך או מתנגד שתהיה לממשלה הסמכות להתערב בתכני חדשות ואקטואליה המשודרים בערוץ הציבורי (כאן 11)?

הסקר של מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה נערך בטלפון ובאינטרנט, בוצע בפועל על-ידי מכון מדגם ורואיינו בו 621 איש ואשה בשפה העברית ו-147 בשפה הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם 3.59% ± ברמת ביטחון של 95%.

*  *  *