אלי ציפורי ימחק מחשבון הטוויטר שלו ארבעה ציוצים וישלם לברוך קרא עשרות אלפי שקלים, כך הוסכם בסיומו של דיון שנערך השבוע בפני השופטת אפרת בוסני מבית-משפט השלום בת"א-יפו. בהמשך פסקה השופטת כי ציפורי ישלם לקרא 45 אלף שקלים.

קרא, כתב ופרשן חדשות 13 לענייני משפט, הגיש לפני כשנתיים תביעה בסך 200 אלף שקל עקב סדרת ציוצים של ציפורי. באמצעות עורכי-הדין זאב ודור ליאונד האשים קרא את ציפורי בניהול "קמפיין דיבה שלוח רסן" שכולל פרסום של "דברי בלע וכזב" ברשתות החברתיות "באופן שיטתי ובכוונת זדון".

במוקד התביעה הטענה החוזרת של ציפורי כי קרא הסגיר את עו"ד ליאורה גלט-ברקוביץ' כמקור. ציפורי התייחס לפרשה משנת 2003, אז גלט-ברקוביץ', שעבדה בפרליטות המדינה, הדליפה לקרא מידע על חקירתו הפלילית של ראש הממשלה אריאל שרון בפרשת סיריל קרן. היועמ"ש הורה להקים צוות חקירה מיוחד, שבסופו של דבר זיהה את גלט-ברקוביץ' כמדליפה.

"בניגוד קוטבי למיוחס לו על-ידי הנתבע", נטען בכתב התביעה שהגיש קרא, "התובע לא רק שלא הסגיר מקורות, ובכלל זה את עו"ד גלט-ברקוביץ', אלא שמטעמי חסיון מקורות הוא סירב בתוקף להשיב לשאלות החוקרים, ככל שנגעו למקורות או חומרים שקיבל, או יכול היה לקבל ממקור כלשהו".

בכתב התביעה מוזכר כי כמה שנים לאחר מכן תבעה גלט-ברקוביץ' את קרא ו"הארץ" בטענה שהתרשלו בהגנה עליה כמקור – אך תביעתה נדחתה בשתי ערכאות. ב-2001 נדחתה על-ידי בית-המשפט המחוזי, וערעור שהגישה לעליון נדחה גם הוא, שלוש שנים לאחר מכן.

אלי ציפורי על ברוך קרא, ספטמבר 2020

אלי ציפורי על ברוך קרא, ספטמבר 2020, באחד מהציוצים שבמוקד התביעה

ציפורי, בכתב ההגנה שהגיש במענה לתביעה, לא טען כי עומדת לו הגנת "אמת דיברתי". קו ההגנה שלו התמקד בטענה שלפיה הוא בסך הכל הביע את דעתו כשקבע שקרא "הסגיר את מקורותיו". ציפורי נאלץ להתמודד עם העובדה שהתבטאויותיו סותרות את פסקי הדין במחוזי ובעליון, שקבעו כי קרא לא הסגיר את גלט-ברקוביץ' כמקור שלו. לכן, טען ציפורי שכשקבע שקרא הסגיר את גלט-ברקוביץ' כמקור, הוא הסתמך על כך שגלט-ברקוביץ' "סברה" שמי שחשף אותה הוא ברוך קרא.

ציפורי, באמצעות בא-כוחו עו"ד אוהד מחרז ממשרד עו"ד יוסי כהן, ציין להגנתו שבתי-המשפט אמנם דנו בטענותיה של גלט-ברקוביץ' ודחו אותן, אך לדבריו אין בכך כדי להפריך את קביעתו על כך שקרא "הסגיר את מקורותיו". "מבלי לגרוע מכך שלדעת הנתבע [ציפורי] אין סתירה בין פרסומיו לבין פסקי הדין", נכתב בכתב ההגנה, "הרי שבמדינה דמוקרטית ניתן לחלוק (בכבוד רב) אף על פסקי דין חלוטים של בתי-המשפט השונים".

אלי ציפורי על ברוך קרא, ספטמבר 2020

אלי ציפורי על ברוך קרא, ספטמבר 2020, באחד הציוצים שבמוקד כתב התביעה

בדיון שנערך לפני כשנה רמזה השופטת בוסני כי יש לה "קושי" עם לפחות שניים מארבעת הציוצים, בייחוד בכל הקשור לטענת ציפורי כי הוא ראוי להגנה מדיבה בשל העובדה כי בסך הכל הביע את דעתו ולא קבע עובדה.

בדיון שנערך השבוע (18.10) נחקרו קרא וציפורי.

עו"ד רינה מיוחס ממשרדו של עו"ד יוסי כהן חקרה את קרא. לפי פרוטוקול הדיון, עו"ד מיוחס הטיחה בקרא כי אם ציפורי אכן פרסם בטוויטר דבר שקר כפי שהוא טוען הרי שבמקום לחסום אותו בטוויטר, ראוי היה שיבהיר לו שמדובר בשקר וידרוש את התנצלותו.

"אני מצטער אולי גברתי לא כל כך מכירה את מה שמתרחש בזירה האגרסיבית בעולם הטוויטר", השיב קרא, "זה לא מקום שמבקשים ונחמדים". בהמשך הוסיף: "העיתונאי ציפורי שהוא מפרסם דבר כל כך חמור, 'הסגיר את מקורותיו בחקירה', בצורה מכוערת לא פונה אלי בבקשת תגובה שגם לפי כללי האתיקה וגם דיני לשון הרע, למה שאפנה לנהל איתו דיאלוג כלשהו?".

בהמשך הדיון להטו הרוחות עד שלפי הפרוטוקול השופטת בוסני העירה: "העד מרים את קולו על ב"כ הנתבע". היה זה אחרי שעו"ד מיוחס, באת-כוחו של ציפורי, אמרה לפרוטוקול כי בתגובה לאחת משאלותיה העד קרא "הנהן שכן". קרא, שהכחיש שהנהן, מחה בקול.

"אדוני יישב", הורתה השופטת בוסני לקרא. "מתחילת הדיון ביקשתי מאדוני לא לפנות לב"כ הנתבע גם אם צורמות לו השאלות וגם אם אדוני חושב שהוא צוטט בצורה שגויה. בשביל זה יש לו עורך דין ובבית המשפט אדוני לא יתנצח ולא יצעק על עורכת הדין. אדוני יישב". "אני מתנצל על הצעקה אבל זה צרם", הגיב קרא.

אלי ציפורי על ברוך קרא, ספטמבר 2020

אלי ציפורי על ברוך קרא, ספטמבר 2020, באחד הציוצים שבמוקד התביעה

את ציפורי חקר עו"ד זאב ליאונד, בא-כוחו של קרא. ציפורי אישר לעו"ד ליאונד כי בתקופת המשפט של גלט-ברקוביץ' נגד קרא, נהג לקרוא את הדיווחים של "גלובס" ואחרים על ההליך וכן טען כי קרא את פסקי הדין במחוזי ובעליון בפרשה.

עו"ד ליאונד ציין כי בפסק-הדין של בית-המשפט המחוזי נקבע שקרא נחקר במשטרה וסירב למסור פרטים על המקור. "אתה כעיתונאי חוקר קראת את ההודעה של קרא במשטרה?", שאל עו"ד ליאונד את ציפורי. "לא קראתי אותה במלואה", השיב הנתבע.

"חלק קראת?", שאל עו"ד ליאונד. "קראתי. כן", השיב ציפורי.

"אתה יודע שכל ההודעה היא 3 עמודים?", שאל בהמשך עו"ד ליאונד, וציפורי אישר.

"מתוך 3 עמודים הסתפקת כעיתונאי חוקר לקרוא חלק?", שאל עו"ד ליאונד. "כן", השיב ציפורי.

"קראת שורה כן שורה לא?", לעג עו"ד ליאונד.

"החקירה של קרא היתה מיותרת לגמרי", השיב ציפורי. "ברגע שהם הגיעו לחקירה הזו הם כבר ידעו מי מדליף לאור המחדלים שלו, חוסר הזהירות שלו וחוסר האחריות שלו".

כשעו"ד ליאונד ביקש מציפורי להראות לו היכן בהודעתו של קרא במשטרה הוא מסגיר את מקורותיו טען ציפורי כי מעולם לא אמר שקרא "הסגיר את מקורותיו במשטרה".

"כתבתי שהוא נחקר במשטרה באזהרה זו האמת", הבהיר ציפורי, "והוספתי שהוא הסגיר והסגיר את מקורותיו, הוספתי גם בצורה תיאורית בצורה מכוערת, מעולם לא כתבתי ולא התכוונתי, [...] לא  התכוונתי לכך שהוא הסגיר את מקורותיו במשטרה,  התכוונתי בהחלט ואני עומד על דעתי ולא רק אני עומדים על זה אחרים שבפעולות שלו במחדלים שלו ואני יכול לפרט אחד לאחד הוא הסגיר גם בצורה מכוערת את ליאורה ברקוביץ' זה שזור בשני פסקי דין".

"מה שאדוני אומר שלא כתבת שהוא הסגיר אותה אלא כתבת שההתנהלות שלו הביאה להסגרתה?", שאל עו"ד ליאונד.

"כן", השיב ציפורי.

"זה רק לא כתוב כך", העירה השופטת בוסני.

בסיומה של החקירה נערך דיון מחוץ לפרוטוקול שבסופו הודיעו הצדדים כי בהמלצת בית-המשפט הגיעו להסכמה לפיה ציפורי יסיר את הציוצים וישלם לקרא סכום של בין 30 ל-70 אלף שקלים, כפי שתפסוק השופטת. כאמור, כעבור ימים אחדים החליטה השופטת בוסני כי ציפורי ישלם לקרא 45 אלף שקלים.

*  *  *

ציפורי מצוי כעת בעיצומם של הליכים משפטיים נוספים. כתובע, מנהל ציפורי משפט ובו הוא מאשים בהפרת פרטיותו ופרטיות אשתו, והוצאת דיבתם, מספר נתבעים ובהם גם "העין השביעית", ודורש מהם פיצוי של מיליון שקל. בינתיים הוגשו כתבי הגנה, בהם גם זה של "העין השביעית", והמשפט מתנהל.

כנתבע, ניצח לאחרונה אלי ציפורי את חני קים, שתבעה אותו דיבה, ותשלם לו הוצאות משפט בסך 25 אלף שקל. תלויה ועומדת נגד ציפורי תביעת דיבה של כתב "גלובס" אבישי גרינצייג, הדורש ממנו פיצויים בסך מיליון שקל בגין שלל עלבונות והאשמות שהמטיר עליו ציפורי.

עוד הופיע השנה ציפורי בבית המשפט כנתבע בתביעה, שנייה במספר, שהגישה נגדו סוכנות הצילום פלאש 90 בטענה להפרת זכויות יוצרים. שתי התביעות הסתיימו בפשרה, שאחת מהן כללה רכיב כספי. פרטיה של הפשרה השנייה אינם ידועים.

עדכון, 23.10: הידיעה עודכנה בעקבות החלטת השופטת על הסכום שישלם ציפורי לקרא.

39280-10-20