"העין השביעית" הוא בימה המזמינה את התקשורת הישראלית להתבונן על עצמה בשבע עיניים. כתב העת הזה נכתב ונערך בידי עיתונאים פעילים, שחברו יחד כדי ליצור מסגרת לחשבון נפש של העיתונות.

אין צורך להסביר, או להצדיק, את המניע: בשנים האחרונות הוא מציץ אלינו יותר ויותר מתוך עמודי העיתונים וערוצי הטלוויזיה והרדיו, ועד לספסל הנאשמים הגיע. ביסודו עומדת תחושה חזקה של אי נחת מתופעות שהתפתחו בתקשורת הישראלית ומהיעדרו של אמצעי המסוגל לקרוא אותה לסדר. במידה מסוימת מהווה כתב העת הזה ניסיון, מוגבל מטבע הדברים, לתת תשובה לשאלה הנצחית: "מי ישמור על השומרים".

"העין השביעית" יופיע פעם בחודשיים. הוא יחתור, כמיטב יכולתם של עורכיו, לאפשר לקוראיו התבוננות שנייה במוצרים העיתונאיים המופיעים בתקשורת המודפסת והמשודרת וכן בתופעות עקרוניות בעולם זה הראויות להארה. מערכת "העין השביעית" תחתור בכל מאודה להיות הוגנת ולנהוג ללא משוא פנים בכל כלי התקשורת. גישתנו תהיה עניינית ובלתי קנטרנית, ותקוותנו שאכן נצליח לגרום לקהיליית התקשורת הישראלית להפיק לקחים מהממצאים והאבחנות שיופיעו מעל דפים אלה.

"העין השביעית" נועד ליצור ליצור מפגש עירני ומעניין בין עיתונאים לבין עצמם ובינם לבין מושאי כתיבתם ושידוריהם. לדו השיח הזה יוזמנו גם משקיפים חיצוניים, שעולם התקשורת הישראלי מצוי בתחום התעניינותם ומחקריהם. אנחנו מודים למכון הישראלי לדמוקרטיה, שברוח תפיסות היסוד המנחות את פעילותו הסכים לפרוש את חסותו על כתב העת הזה ולהקצות את המשאבים הדרושים להוצאתו לאור.

גיליון 1, ינואר 1996