הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

תקנונים ונהלים

תקנון, 16.9.2010

הודעה על שינוי בתקנון, 15.1.2013

נהלים, 16.9.2010

פרוטוקולים של האסיפה הכללית

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 9.11.2008

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 10.4.2011

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 17.4.2011

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 18.5.2011

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 30.8.2011

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 27.6.2012

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 12.9.2012

פרוטוקול מליאת מועצת העיתונות, 2.1.2013

פרוטוקול מליאת מועצת העיתונות, 30.6.2013

פרוטוקול מליאת מועצת העיתונות, 2.10.2013

פרוטוקול מליאת מועצת העיתונות, 29.5.2014

פרוטוקול מליאת מועצת העיתונות, 31.5.2015

פרוטוקול מליאת מועצת העיתונות, 8.10.2015

פרוטוקול מליאת מועצת העיתונות, 23.6.2016

פרוטוקול מליאת מועצת העיתונות, 18.7.2017

פרוטוקול מליאת מועצת העיתונות, 24.6.2018

דו"חות מילוליים

דו"ח מילולי, 2010

דו"ח מילולי, 2011

דו"ח מילולי, 2012

דו"ח מילולי, 2013

דו"ח מילולי, 2014

דו"ח מילולי, 2015

דו"ח מילולי, 2016

דו"ח מילולי, 2017

דו"ח מילולי, 2018

דו"ח מילולי, 2019

דו"חות כספיים

דו"ח כספי, 2011

דו"ח כספי, 2012

דו"ח כספי, 2013

דו"ח כספי, 2014

דו"ח כספי, 2015

דו"ח כספי, 2016

דו"ח כספי, 2017

דו"ח כספי, 2018

חמשת בעלי השכר הגבוה

5 בעלי השכר הגבוה, 2011

5 בעלי השכר הגבוה, 2012

5 בעלי השכר הגבוה, 2013

5 בעלי השכר הגבוה, 2014

5 בעלי השכר הגבוה, 2015

5 בעלי השכר הגבוה, 2016

5 בעלי השכר הגבוה, 2017

מסמכים נוספים

ממצאי ביקורת עומק, 2016

דו"ח תוצאות בדיקה, 2016

דו"ח תוצאות בדיקה, 2017

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il