נדב פרי מנוע מלהופיע כפרשן פוליטי בשידורי תאגיד השידור הישראלי בשל עבודתו בחברת דלק קידוחים, כך קובעת הממונה על קבילות הציבור בתאגיד. בחטיבת החדשות של התאגיד, מנגד, סבורים כי ניתן להמשיך ולהזמין את פרי לשידורי התאגיד על תקן פרשן פוליטי, אך מסכימים כי הופעה כזו מחויבת בגילוי נאות, בניגוד למה שקרה לאחרונה ברשת כאן ב'.

פרי, כתב פוליטי לשעבר, עובד בחמש השנים האחרונות כסמנכ"ל רגולציה וקשרי חוץ בחברת דלק קידוחים. בתוכנית "קלמן ליברמן" בכאן ב' העלו אותו השבוע לשידור כדי לתת את חוות דעתו על ההשלכות הפוליטיות של החלטת שר הביטחון בני גנץ להקים ועדת בדיקה לפרשת הצוללות וכלי השיט. לפרשת הצוללות וכלי השיט נגיעה ישירה לרכישת ספינות טילים שנועדו להגן על אסדות הגז. חברת דלק קידוחים מחזיקה בכ-45% משדה לווייתן והאסדה שהוקמה בתחומו. למרות ניגוד העניינים, פרי הוצג בתוכנית כ"כתב פוליטי לשעבר" והעסקתו בחברה של תשובה כלל לא הוזכרה.

בעקבות השידור פנתה עמותת הצלחה, באמצעות עו"ד אלעד מן (המשמש בנוסף כיו"ר עמותת "העין השביעית") בתלונה לתאגיד. מן הצביע על ניגוד העניינים של פרי, ועל כך שהדבר לא נמסר למאזינים, והוסיף כי ראוי לשקול האם בכלל יש מקום לקיים דיון פרשני עם גורמים שאינם עובדי התאגיד ומצויים בניגוד עניינים עם נושא הדיון.

בתשובה שהעבירה היום (26.11) אורלי ממן, הממונה על קבילות הציבור בתאגיד, מצוטטת תגובת מנהלי חטיבת החדשות, שבראשה עומד ברוך שי. "עמדת חטיבת החדשות היא שהיה צורך בגילוי נאות במקרה זה, והדבר הובהר לצוות התוכנית ולמגישים", נכתב מטעמם. "מנהלת רשת ב' [שרון עמית] הנחתה את הצוות לתת גילוי נאות בכל פעם שהנושא הנדון קשור, במישרין או בעקיפין, לעבודתו של נדב פרי בקבוצת דלק".

בחטיבת החדשות מוסיפים: "אין אנו סבורים שתפקידו כסמנכ"ל רגולציה בדלק פוסל אותו מלשמש כפרשן פוליטי בתוכנית באופן קטגורי, אבל אין ספק שיש צורך בגילוי נאות במקרה כגון זה". זאת למרות שתפקידו של סמנכ"ל רגולציה הוא לפעול בין השאר מול גורמים פוליטיים לטובת האינטרסים של החברה המשלמת את שכרו.

הממונה על קבילות הציבור מסכימה כי היה צורך לגילוי נאות. "אין מחלוקת שנדרש היה לציין את מעמדו ותוארו הנוכחיים של מר פרי הרלוונטיים לנושא הדיון. דעתי היא שהיעדר הגילוי הנאות במקרה זה הינו תקלה/שגיאה שלא הייתה צריכה לקרות".

"מצב בו בשעה 08.00 הוא ישמש כפרשן פוליטי ובשעה 11.00 יתראיין כדובר חברת דלק במסגרת תחקיר כזה או אחר – הינו לא תקין, בלשון המעטה"

ואולם, בנוסף לכך הממונה קובעת כי בכלל אין מקום להזמין את פרי להתארח כפרשן פוליטי בתוכניות התאגיד.

"דעתי היא שמעמדו המקצועי הנוכחי של מר פרי מהווה מניעה מלשמש כפרשן פוליטי בכלל", כותבת ממן, "וזאת משני טעמים עיקריים: הראשון - בתפקידו כסמנכ"ל רגולציה וקשרי חוץ בחברת דלק הוא בא במגע קרוב ובעל אינטרסים עם דמויות פוליטיות ומכאן שהוא אינו גורם אובייקטיבי המחווה דעתו אלא גורם בעל עניין קבוע בזירה הפוליטית.

"השני - חברת דלק בה הוא מועסק מהווה מקור תדיר לכיסוי ודיווח עיתונאי ומשק האנרגיה והקידוחים הימיים נמצאים במוקד של מחלוקת ציבורית ערה. בשל כך, ומעת לעת, על רקע תפקידו ומומחיותו התקשורתית, מר פרי נדרש להציג את עמדת החברה כדובר מטעמה. מצב בו בשעה 08.00 הוא ישמש כפרשן פוליטי ובשעה 11.00 יתראיין כדובר חברת דלק במסגרת תחקיר כזה או אחר – הינו לא תקין, בלשון המעטה".

ממן מוסיפה כי על רקע השיח הביקורתי שהתעורר בעקבות שילובו של פרי בתוכנית יפורסמו עיקרי החלטתה בתוכנית "קלמן ליברמן". עיקרי ההחלטה, כפי שהיא עצמה הגדירה, נוגעים לצורך בגילוי נאות. את עמדתה על כך שאין לשלב את פרי כפרשן פוליטי בשידורי התאגיד לא חייבה הממונה לשדר בתוכנית של ליבסקינד וליברמן.