הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

תביעת מולד נגד נתניהו

כתב תביעה, 8.8.17

כתב תביעה מתוקן, 10.9.17

כתב תביעה שכנגד, 18.12.17

כתב הגנה, 18.12.17

כתב תשובה, 1.1.18

כתב הגנה שכנגד, 17.1.18

תביעת נתניהו נגד בנימין

כתב תביעה, 6.9.17

כתב הגנה, 15.10.17

פרוטוקול, 10.12.18

פסק דין, 7.7.19

תביעת נתניהו נגד רוזן

כתב תביעה, 11.11.18

הסכם פשרה, 3.11.19

תביעת אלקלעי נגד נתניהו ואח'

כתב תביעה, 26.11.19

כתב הגנה מטעם נתבע 2, 13.3.20

בקשה לביטול פסק-דין, 5.3.20

החלטה על בקשה לביטול פסק-דין, 4.7.21

בקשת רשות ערעור, 17.8.21

תגובה לבקשת רשות ערעור, 12.10.21

תביעת חפץ נגד נתניהו

כתב תביעה, 6.1.20

כתב הגנה, 2.6.20

כתב תשובה, 17.6.20

תביעת עמותת חוזה חדש נגד נתניהו

כתב תביעה, 10.5.20

כתב הגנה, 9.7.20

תביעת כשדי נגד נתניהו

כתב תביעה, 25.8.20

הודעה על צירוף פסיקתה מתוקנת, 24.2.21

העתק החלטת בית משפט, 24.2.21

בקשה לביטול פסק דין, 8.3.21

החלטה, 23.4.21

תביעת רז ואח' נגד נתניהו

כתב תביעה, 8.9.20

כתב הגנה, 24.1.21

הסדר גישור, 20.7.21

תביעת נתניהו נגד פאבליק ליין

כתב תביעה, 22.9.20

בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה, 10.3.21

בקשה למחיקת התביעה, 5.7.21

תביעת נתניהו נגד ויסברג

כתב תביעה, 2.3.21

כתב הגנה, 18.5.21

תביעת שפיר נגד נתניהו

כתב תביעה, 15.3.21

כתב הגנה, 27.5.21

כתב תביעה שכנגד, 27.5.21

תביעת שאשא-ביטון נגד נתניהו

כתב תביעה, 9.6.21

הסכם פשרה, 12.10.21

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il