בעיתון "מעריב" פרסמו אתמול (29.7) ממצאי מחקר שנערך בקרב יהודים בלבד אף שעסק בנושאים הקשורים לכל אזרחי מדינת ישראל. בנוסף, הידיעה הציגה את המחקר באופן מטעה, כאילו ממצאיו מייצגים את עמדות כל הישראלים ולא את היהודים בלבד.

תחת הכותרת "ישראלי הוא אדם שמרגיש ישראלי ומציית לחוקי המדינה" דיווח אתמול הכתב יובל בגנו על ממצאי מחקר חדש שערך "הקונגרס הישראלי" לקראת ט' באב. המחקר, כך נכתב בפתח הידיעה, נערך בקרב "מדגם של כ-2000 צעירים בני 13-20, ובו נבחנו עמדותיהם בנוגע לחברה הישראלית". אולם בעקבות פניית "העין השביעית" אישרו ב"קונגרס הישראלי" כי בפועל היו כל הצעירים יהודים.

זאת ועוד, בעוד ב"קונגרס הישראלי" מדגישים כי מחקרים אחרים של הארגון מתבצעים בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה בישראל, המחקר הנוכחי נערך לדבריהם באמצעות שאלון ש"הועבר בקרב תלמידים באוכלוסייה היהודית במסגרת פעילות חינוכית בבתי ספר ממלכתיים וממלכתיים-דתיים". במילים אחרות, הנתונים בכתבה לא רק שלא מייצגים את עמדת כלל בני הנוער בישראל אלא שהם לא מייצגים אפילו את כלל בני הנוער היהודים, שכן החרדים הודרו מהמחקר וממילא לא מדובר במדגם מייצג.

"מעריב", 29.7.20

קוראי "מעריב" לא נחשפו למידע זה. אמנם התיבה "סקר" לא הופיעה בידיעה, אך מקריאה שלה ניתן היה להבין בטעות כי הממצאים מתבססים על מדגם מייצג של כלל בני הנוער בישראל. בכותרת הגג של הידיעה הובהר כי המחקר חושף את "זווית הראייה של רוב בני הנוער" ובגוף הידיעה נדפסו שלל אמירות חד-משמעיות, כגון "67% חושבים שישראלי הוא מי שמרגיש ישראלי או מציית לחוקי המדינה, ורק 30% חושבים שישראלי אמיתי הוא קודם כל יהודי". עוד נטען בידיעה כי "84% מהנוער חש רגשות חיוביים כלפי ימנים, 51% מרגישים רגשות שליליים כלפי מתנחלים" וכי "33% חושבים שהערבים מנסים להשתלט על המדינה ומסיתים נגד היהודים".

השאלות במחקר רלוונטיות במידה דומה גם לנוער שאינו יהודי, וגם לנוער חרדי. התשובות שלהן בוודאי היו משנות את התוצאות, וניתן גם היה ללמוד מהפערים על ההבדלים בין עמדות קבוצות האוכלוסייה השונות. אולם הערבים, כמו גם החרדים, לא נשאלו כלל לדעתם.

סקרי אפרטהייד, כלומר סקרים שמפלים קבוצת אוכלוסייה ללא הצדקה עניינית, אסורים לפי תקנון האתיקה של מועצת העיתונות. שתי ערכאות בבית-הדין לאתיקה של המועצה קבעו כי מדובר בנוהג פסול ובעל השלכות מסוכנות. "כללי האתיקה משמיעים בקול גדול שחופש העיתונות אינו החופש לפרסם דברים המדירים קבוצה מסוימת, ובפרט לא קהילה, עדה או מיעוט", פסק בית-הדין לאתיקה. "[...] כאשר הסקר רלבנטי לכלל הציבור, יש לערוך אותו בקרב כלל הציבור".

זאת ועוד, בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות אסר במפורש גם הטעיות, שמהן ניתן להסיק כי ממצאי סקר שנערך בקרב יהודים בלבד מייצגים את עמדת כלל הציבור. לפי בית-הדין לאתיקה, שעסק במקרה דומה שפורסם בעיתון "בשבע", "הצגתה בכותרת של עמדת 'הישראלים', 'תושבי ישראל' או ה'ציבור', כאשר הלכה למעשה מדובר בעמדת מדגם ה'יהודים' – פשוט מטעה".

במקרה של "מעריב", ההטעייה היתה חמורה במיוחד כיוון שלא הופיעה רק בכותרת אלא לכל אורך האייטם. בשום מקום בידיעה לא הוזכר כי המחקר נערך בפועל בקרב יהודים בלבד.

רק לאחרונה אירע מקרה דומה בכאן 11, שם התנצלו והבטיחו כי יפיקו את הלקחים הדרושים כדי שמהקרה לא יישנה. העורך הראשי של "מעריב" גולן בר-יוסף, לעומת זאת, מסר בתגובה: "אין תגובה".