בהנהלת קבוצת "ידיעות אחרונות" מצהירים כי הם מוכנים להתחייב לפעול לפי תקנון אתיקה עיתונאית, המונע התערבות של אינטרסים זרים בשיקולים העיתונאיים, אולם מסרבים לחתום על הסכם המעגן את התקנון והופך אותו למחייב, כך עולה ממגעים המתנהלים בין ההנהלה לעובדים במסגרת סכסוך עבודה המתנהל בימים אלה בבית-הדין האזורי לעבודה.

סכסוך העבודה נוגע לצעדים שנקטה הנהלת "ידיעות אחרונות" בתגובה למשבר הקורונה, כולל הוצאתם לחופשה ללא תשלום של עשרות עובדים וקיצוץ בשכר עיתונאי "כלכליסט". בינתיים, דחתה השופטת הדס יהלום את בקשת ארגון העיתונאים והוועדים לסעד זמני האוסר על הנהלת "ידיעות אחרונות" להימנע מביצוע צעדים חד צדדיים, וקבעה מועד לדיון בסעדים הקבועים. אך בדיון האחרון שנערך בתיק, לפני כשבועיים, עלתה גם סוגיה נפרדת: האתיקה העיתונאית ב"ידיעות אחרונות".

אחד המהלכים העקרוניים של ארגון העיתונאים בשנים האחרונות היה לעגן בהסכמים קיבוציים בכלי תקשורת את תקנון האתיקה המקצועית של מועצת העיתונות, ולאסור בהסכם עצמו כל צעד של ההנהלה נגד עיתונאי שפעל על פי הקוד האתי. עד היום עוגנה האתיקה המקצועית בהסכמים קיבוציים אליהם הגיע הארגון בין היתר עם הנהלות "גלובס", "וואלה" ו"הארץ".

עבור קבוצת "ידיעות אחרונות" מדובר בנושא רגיש במיוחד, לאור העדויות הרבות על התנהלות לא אתית לאורך השנים, שהגיעו לשיא עם העמדתו לדין של מו"ל העיתון והעורך האחראי ארנון "נוני" מוזס באשמת הצעת שוחד לראש הממשלה בנימין נתניהו, בפרשה הידועה בשם "תיק 2000". במסגרת הצעת השוחד, כך לפי כתב האישום, התחייב מוזס לשנות מן היסוד את הסיקור של נתניהו בכלי התקשורת שבשליטתו. המשמעות העולה מהתחייבותו היא כי עיתונאים ב"ידיעות אחרונות", ynet ו"כלכליסט" לא יפעלו באופן מקצועי, אלא כדי לשרת אינטרס נסתר של הבעלים.

משפט השוחד של מוזס הוא הקצה הפלילי בהתנהלות המושחתת של קבוצת "ידיעות אחרונות" לאורך שנים. עוד לפני התפוצצות פרשת "תיק 2000" נודעו מקרים רבים שבהם האתיקה העיתונאית בקבוצת "ידיעות אחרונות" הוכפפה לאינטרס של המו"ל. אולי בשל הרגישות לנושא, המשא ומתן שמתנהל בשנים האחרונות בין ארגון העיתונאים להנהלת קבוצת "ידיעות אחרונות" לא מבשיל לכדי הסכם.

ל"ידיעות אחרונות" גם יחס דואלי למועצת העיתונות, האמורה לאכוף את תקנון האתיקה העיתנאית. רשמית, העיתון פרש מהמועצה זמן קצר לאחר שהשופטת בדימוס דליה דורנר מונתה לנשיאתה, אולם כשמוגשת תלונה למועצת העיתונות נגד העיתון הוא שולח נציגים לבית-הדין לאתיקה. בדיון שהתקיים לאחרונה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד העיתון, בשל הולכת שולל מתמשכת של הקוראים, טען בא-כוח "ידיעות אחרונות" תמיר גליק כי העיתון הוא "מוצר איכותי", ואף הזכיר בדבריו את המחויבות התקשורתית לאתיקה עיתונאית.

הצעה לתקנון אתיקה עבור ידיעות אחרונות

הצעה לתקנון אתיקה עבור ידיעות אחרונות

כעת מתברר כי העיתון הסכים עקרונית כבר לפני חודשים ארוכים לעגן בהסכם הקיבוצי תקנון אתיקה משל עצמו. המסמך שבו מתחייב לכך העיתון הוצג לבית-הדין במסגרת סכסוך העבודה הנוכחי, לאור רצון של ארגון העיתונאים לנצל את הסכסוך כדי לעגן את המחויבות של קבוצת "ידיעות אחרונות" לאתיקה העיתונאית כבר כעת. בעיתון סירבו, ודרשו לכלול את המחויבות לאתיקה בהסכם הקיבוצי הרחב, שעדיין נראה רחוק מלהיחתם.

תחת הכותרת "הצעה לתקנון אתיקה עבור ידיעות אחרונות" ישנם 18 סעיפים הכוללים בין היתר מחויבות לדיוק, יושרה, שקיפות, הימנעות מניגוד עניינים, הימנעות מקבלת טובת הנאה, הימנעות מהסתה או עידוד לגזענות, מחויבות לבקש תגובות במקרים מתאימים, מחויבות לתקן טעויות, הגנה על קטינים והגנה על מקורות.

הסעיף הנפיץ ביותר מבחינת "ידיעות אחרונות" קובע כך: "העיתון והעיתונאים יימנעו מהשפעה של אינטרסים ולחצים פוליטיים, כלכליים ואחרים, חיצוניים או פנימיים, על העבודה העיתונאית". משמעות הכללת תקנון הכולל סעיף זה בהסכם רשמי בין נציגות העובדים להנהלת קבוצת "ידיעות אחרונות" היא שאם עיתונאי יידרש לפעול בניגוד לאתיקה העיתונאית, ויסרב, ההנהלה לא תוכל להענישו.

ורד סוטו-אורגד, סמנכ"ל משאבי אנוש בקבוצת "ידיעות אחרונות" (צילום: אורן פרסיקו)

ורד סוטו-אורגד, סמנכ"ל משאבי אנוש בקבוצת "ידיעות אחרונות" (צילום: אורן פרסיקו)

בדיון שנערך לפני כשבועיים בבית-הדין האזורי לעבודה התברר כי במהלך המשא ומתן לפתרון הסכסוך שנבע ממשבר הקורונה, הציע ארגון העיתונאים מתווה להסדרת סוגיית העובדים שהוצאו לחל"ת וקיצוצי השכר הצפויים, שבמסגרתו יכללו שני סעיפים מתוך ההסכם הקיבוצי הרחב, שעליהם כבר ממילא יש הסכמה. אחד מהם הוא "פרק האתיקה, שהנוסח שלו כבר מוסכם בין הצדדים ואין לו כל עלות כלכלית", כלשון המכתב של ארגון העיתונאים להנהלת העיתון, והשני הוא "מנוחת פיצוי לכתבים העובדים ביום המנוחה השבועי".

בתגובה שנשלחה לארגון העיתונאים, ואשר הוצגה אף היא לבית-הדין, הודיעה סמנכ"לית משאבי אנוש ב"ידיעות אחרונות" ורד סוטו-אורגד כי ההנהלה מסכימה לכלול את מנוחת הפיצוי, אך לא את פרק האתיקה.

לפי פרוטוקול הדיון, כשסוטו-אורגד עלתה להיחקר מעל דוכן בית-הדין, היא נשאלה בין היתר האם התייעצה עם מוזס לגבי בקשת ארגון העיתונאים להכליל את תקנון האתיקה בהסכמות עם ארגון העיתונאים. בפרוטוקול הדיון לא מוזכרת כל תשובה ישירה של סוטו-אורגד לשאלה זו. תחת זאת, היא מבהירה מחדש כי את התקנון יש לצרף להסכם הקיבוצי הנרחב, ולא לנצל את המשבר הזמני לצורך עיגון האתיקה העיתונאית בעבודה העיתונאית של קבוצת "ידיעות אחרונות".

38307-03-20