ועד עובדי הדפוס ב"ידיעות אחרונות" פנה בשבוע שעבר לבית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב בעקבות דרישתה של הנהלת העיתון לפטר 35 עובדי דפוס, מהם 30 עובדים ותיקים, קבועים ומאורגנים.

בבקשה מטעם הסתדרות העובדים, שהגישו עורכי-הדין אשר חלד, רותי בודוביץ-סגיר ושרי אמרוסי-ישי, נדרש בית-הדין להורות על ביטול הפיטורים ולחייב את הנהלת העיתון למסור לעובדים נתונים ודו"חות על מצבו הכלכלי, לרבות דו"חות כספיים, מאזנים של השנים האחרונות ופירוט תוכנית ההבראה.

מהבקשה עולה כי ביום האחרון לשנת 2012 קיבל ועד עובדי הדפוס מכתב מיעקב כפיר, המשנה למנכ"ל ידיעות-אחרונות, ובו הובהר כי "מצבו הכלכלי של העיתון מחייב לבצע תהליכי צמצומים והתייעלויות". בהמשך נכתב כי הפיטורים הכרחיים "לאור מצב העיתון והירידה בהכנסות החברה". למכתב נלוותה רשימה של 35 עובדים המיועדים לפיטורים. לדברי ועד הדפוס, רובם עובדים ותיקים בני 50 ומעלה. "חלק מהעובדים המועמדים לפיטורים מצויים שנים ספורות לפני פרישה לגמלאות", מצוין.

לדברי הוועד, בהנהלה ממשיכים גם בתקופה האחרונה לגייס עובדים חדשים לדפוס העיתון, ובשלוש השנים הקרובות יפרשו כ-32 עובדים ותיקים ומאורגנים מחטיבת הדפוס. משום כך, נטען, "המטרה האמיתית העומדת מאחורי ההחלטה לפטר את העובדים אחת היא – החלפת כוח העבודה המאורגן והוותיק ב'כוח עבודה זול' של עובדים צעירים ובלתי מאורגנים".

לבקשה צורף תצהיר מאת אורנה ויצמן, מגיהה במחלקת המסדרה בדפוס העיתון זה 18 שנה ומי שמשמשת בשש השנים האחרונות העורכת הלשונית הקבועה של המוסף "זמנים מודרניים" וחלק מצוות המגיהים של "המוסף לשבת". שמה של ויצמן נכלל ברשימת המיועדים לפיטורים שהעבירה הנהלת העיתון, על אף שלדבריה תמיד זכתה להערכה מקצועית ממנהלי ועורכי העיתון ועל אף שמלבדה יש רק עוד עובדת אחת נוספת במחלקה הבקיאה ברזי כללי הניקוד.

"במהלך השנים האחרונות קולט העיתון עובדים חדשים, צעירים ובלתי מנוסים למחלקת ההגהה לבצע את אותן עבודות אותן אני ושאר עובדי ההגהה הוותיקים מבצעים", מצהירה ויצמן, בעלת תואר ראשון בלשון וספרות ותואר שני בלשון עברית. "[...] העובדות החדשות, בגילאי 20–30, נקלטו לעבודה ללא השכלה פורמאלית בתחום הלשון, חלקן אף ללא כל ניסיון בתפקיד זהה או דומה".

בהמשך תצהירה טוענת ויצמן כי "חוסר נסיונן ובקיאותן של העובדות החדשות ניכר בשטח. העובדות החדשות מבקשות את סיועי המקצועי באופן תדיר ולעתים קרובות אני מתבקשת על ידי עורכי העיתון, אשר אינם סומכים על מקצועיותן של העובדות החדשות, לבצע את עבודת ההגהה באופן אישי על מנת שלא ייפלו טעויות. [...] מנסיוני המקצועי ומהיכרותי את מחלקת ההגהה והמטלות העומדות בפניה – לאחר עזיבתם של העובדים הוותיקים ממחלקת ההגהה לא תוכל המחלקה לעמוד בכמות המטלות וברף המקצועי הנדרש לצורך ביצוען".

בוועד הדפוס מתנגדים לדרישת הפיטורים, בין היתר בעקבות ההצדקה הכלכלית שסיפקה ההנהלה. הוועד מדגיש כי הנהלת העיתון טרם הציגה בפניו "ולו נתון אחד שיש בו להעיד על מצבו הכלכלי 'הקשה' של העיתון".

לכתב הבקשה צורפו כמה וכמה מכתבים של המשנה למנכ"ל העיתון, ובהם פירוט בנוגע למצבו הכלכלי הקשה. כך, לדוגמה, כתב כפיר במכתב אחד כי "'ידיעות אחרונות' מתמודד אף הוא, יום-יום, עם הבעיות הכלכליות החמורות המעיקות על העיתונות הכתובה. בין אלה ניתן למנות, בראשונה, את התחרות הקשה מצד החינמון 'ישראל היום', הפוגעת ב'ידיעות אחרונות' ומקטינה את הכנסותיו". כפיר הודיע לוועד כי העיתון לא יספק להם "מאזנים או נתונים מסחריים אחרים, שהינם סודיים", והציע כי יועבר אישור מטעם רואי-החשבון של העיתון, "אשר יבהירו היטב את המצב הכלכלי לאשורו". לטענת הוועד, אישור מטעם רואי-החשבון לא הועבר.

לאחר שהוועד פירט את המסמכים והדו"חות המבוקשים על-ידיו כדי לאמוד את קשייו הכלכליים של העיתון, כתב כפיר במכתב אחר כי "חלק לא קטן מן הנתונים המבוקשים על-ידיכם נעשה למטרות טקטיות ועל מנת 'לדוג' אינפורמציה, וזאת ללא קשר אמיתי כלשהו לצמצומים העומדים על הפרק".

לפני כשבועיים התקיימה פגישה בין הצדדים, אך לא הושגו הסכמות. "בהיותכם עובדים ותיקים במחלקת הדפוס בעיתון", כתב כפיר לאנשי הוועד לאחר הפגישה, "אתם בוודאי יודעים היטב כי בשנה שעברה הצטמצמה בשיעור ניכר כמות הדפסות העיתון וצריכת הנייר. צמצום זה הינו על אף העובדה כי כמות והיקף ההדפסות עבור לקוחות פרטיים גדלו".

"עובדי הדפוס (ותיקים ככל שיהיו) אינם חשופים למידע הנוגע להיבטים הכלכליים של העיתון", השיבו בוועד. "[...] טענת העיתון בדבר 'תחרות קשה' אין בה כשלעצמה הצדקה להפחתת שכר או לפיטורי צמצום".

טרם הוגשה תגובת "ידיעות אחרונות" לבית-הדין לעבודה.

61486-01-13