מחלוקת בין עובדי המסדרה הוותיקים של "ידיעות אחרונות" לבין הנהלת העיתון הסתיימה לאחרונה בפשרה וחתימה על הסכם קיבוצי חדש. כמו בהתדיינויות משפטיות קודמות עם עובדי הדפוס, גם בזו בחרו בהנהלת "ידיעות אחרונות" בקו המדגיש את קשייו הכלכליים של העיתון, שהיה עד לא מזמן מונופול בתחום העיתונות המודפסת.

בחודש יולי האחרון פנו כ-20 מעובדי מחלקת המסדרה בדפוס "ידיעות אחרונות" לבית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב. באמצעות עורכי-הדין אשר חלד, ירון לסטרל ושרי אמרוסי-ישי, באי-כוחה של ההסתדרות, טענו העובדים כי לראשונה זה 30 שנה פגעה הנהלת "ידיעות אחרונות" במכסת השעות הנוספות המובטחות להם – 100 שעות נוספות מדי חודש. בעיתון, כך נטען, החליטו באופן חד-צדדי להפחית את היקף השעות הנוספות המובטחות ופגעו בשכרם של העובדים.

ב"ידיעות אחרונות" טענו, באמצעות עורכי-הדין אשר סלע, ורד גרטל ואריאל שמר, כי העובדים נהנו במשך שנים מתנאים מופלגים בכל קנה מידה, וכי לאחרונה הפחיתו את מספר השעות הנוספות בהתאם לסעיף בהסכם הקיבוצי הקודם המקנה להם את הזכות לעשות זאת אם וכאשר יוקטן מספר העמודים המיוצרים בדפוס ב-15% ויותר. בהסכם עצמו, שעודכן בשנת 2000, נכתב כי הקיטון יחושב שנתית "לעומת כמות העמודים שבחודשים המקבילים בשנה שקדמה למועד חתימת הסכם זה", כלומר 1999.

"לצערו הרב של העיתון, הגיעה העת ליישומו של סעיף 26 [הסעיף המקנה זכות זו]", טענו באי-כוחו של העיתון בשנה שעברה. "[...] ברבעונים ספטמבר-נובמבר 2012 ודצמבר 2012 עד פברואר 2013 – חלה ירידה של למעלה מ-15% במספר העמודים המיוצרים בדפוס".

שלט פרסומת ל"ידיעות אחרונות", 11.10.1992 (צילום: זיו קורן, לע"מ)

שלט פרסומת ל"ידיעות אחרונות", 11.10.1992 (צילום: זיו קורן, לע"מ)

לפי באי-כוחו של "ידיעות אחרונות", "גם המבקשת [העיתון] וגם העובדים המובטחים, שרואים בעצמם מדי יום את הקיטון בעמודי העיתון המיוצרים בדפוס, יודעים היטב שמתקיים הסייג שבסעיף 26 להסכם נוכח הירידה הדרסטית במספר העמודים המיוצרים בדפוס, ירידה הקשורה כמובן קשר ישיר למשבר הכלכלי העובר על העיתון.

"[...] עיתון 'ידיעות אחרונות' מצוי בשנים האחרונות בתהליך מתמשך של צמצומים ושל התייעלות. תהליך זה הינו כורח המציאות, והוא נובע מסיבות רבות, שהעיקריות בהן: תחרות עזה מצד ערוצי תקשורת אחרים, כגון הטלוויזיה בכבלים, האינטרנט וכיוצא באלה; תחרות מצד חינמונים, ובעיקר כמובן 'ישראל היום'; עלייה בתשומות הייצור (מחיר הנייר ועלויות נוספות)".

"אין זה נכון שהירידה במספר העמודים היא 'מינורית'", הדגישו באי-כוחו של "ידיעות אחרונות" בהמשך תגובתם לבית-הדין. "מדובר בירידה של כ-17% גם לפי שיטת הספירה השמרנית ביותר, וזוהי ירידה משמעותית ביותר – מדובר כמעט בחמישית מהעמודים המיוצרים בדפוס!!!".

בעקבות הליך גישור שנערך בחודשים האחרונים על-ידי פרופ' גיא מונדלק, הגישו אתמול באי-כוחם של הצדדים את נוסח ההסכם הקיבוצי החדש, תוך בקשה מהשופטת אפרת לסקר להעניק לו תוקף של פסק דין.

ההסכם החדש מעדכן את ההסכמים הקודמים בכך שהוא מנתק את מספר השעות הנוספות שמסופקות לעובדים באופן קבוע מהיקף העמודים המודפסים בעיתון. לפי ההסכם החדש, מעתה והלאה יתחייב העיתון לספק לכל אחד מהעובדים הוותיקים מכסה של 89 שעות נוספות, במקום 100. מנגד, הסעיף המתלה התחייבות זו בהיקף העמודים המודפסים בעיתון יבוטל. "ינותק הקשר בין מכסת השעות הנוספות המובטחות ובין מספר העמודים שייוצרו בדפוס", מובהר בהסכם החדש.

4477-07-13