עוד תיקוני טקסונומיה: עגלים עם צמר, יעלי תעתוע ברחבי ישראל, הכפשת נשרים, עיט ממין לא-עיט, הכריש שאהב חלב, והתולעת שצימחה שיער