חברת החדשות שידרה כתבה על כבשים שסובלות ומתות במשלוחים ימיים, או כפי שכינו זאת במהדורה: תחקיר העגלים.

עוד תיקוני טקסונומיה: יעלי תעתוע ברחבי ישראל, הכפשת נשרים, עיט ממין לא-עיט, הכריש שאהב חלב, והתולעת שצימחה שיער