אחרי שאתמול קראה מועצת העיתונות בשנית למו"ל "ידיעות אחרונות" והעורך האחראי ארנון (נוני) מוזס להשעות את עצמו מכל תפקיד ניהול ועריכה בקבוצת התקשורת שלו, היום מגיעה לבית הדין לאתיקה של המועצה תלונה המזכירה כי המועצה יכולה לפעול בדרך נוספת למטרה זו, גם אם כמו כל פעולותיה של המועצה, ערכן נותר במידה רבה בתחום הדקלרטיבי.

סעיף 25 א לתקנון האתיקה של מועצת העיתונות קובע כי"עיתונאי שהוגש נגדו ע"י המדינה כתב אישום בשל עבירה פלילית, ידון בעניינו בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות ויקבע אם יש בעבירה המיוחסת לו קלון למקצוע העיתונאות. קבע בית הדין לאתיקה שבאותה עבירה יש קלון למקצוע העיתונאות, יהיה רשאי לחייב את העיתון להשעות את העיתונאי מעבודתו העיתונאית במידה הראויה, כפי שיקבע בית הדין לאתיקה על פי העבירה ועל פי מכלול הנסיבות, וזאת עד להכרעת הדין הסופית".

נראה שקשה יהיה לטעון כי במעשים המיוחסים למוזס אין קלון למקצוע העיתונאות. כידוע, מוזס הציע לראש הממשלה בנימין נתניהו כי כלי התקשורת של קבוצת "ידיעות אחרונות" יעמדו לרשותו, לקידום הקריירה הפוליטית שלו, לצרכי משפחתו ולרמיסת אויביו הפוליטיים. תנועת הצלחה, שהגישה את התלונה באמצעות יועצה המשפטי עו"ד אלעד מן (יו"ר עמותת העין השביעית), קוראת לכן ליישם את הסעיף, להעמיד את מוזס לדין בבית הדין לאתיקה, לקבוע כי יש קלון באישום נגדו ויורה על השעייתו מעבודה עיתונאית

"לעמדת המתלוננת", לשון התלונה, "ראוי אף כי מר מוזס יחדל מלכהן בכל תפקיד אחר הנוגע לעיתון לרבות חברות בדירקטוריון החברות השונות בקבוצת ידיעות אחרונות".

במועצת העיתונות עתידים לדון בקרוב בהמלצות לשינוי תקנון האתיקה, שבראשן ביטול הסעיף המחייב שקיפות שנתית לאינטרסים כלכליים של המו"לים, וביטול הסעיף המאפשר לבית הדין לאתיקה לדון עיתונאי שהואשם או הורשע בפלילים ולהורות על השעייתו או על הפסקת עבודתו. אתמול דיווחנו כאן כי עו"ד מן התנגד לביטול הסעיפים הנ"ל, והיום נראה שהחליט להדגים את המשמעות שיכולה להיות לסעיף הקלון וההשעייה.

יש לציין כי מועצת העיתונות פועלת מכח הסכמתם הוולונטרית של כלי התקשורת, וכי אין לה סמכויות אכיפה. משכך, משמעות החלטותיה ופסיקותיה הינה בעיקר הצהרתית. עם זאת, ובמיוחד מאחר שקיום תקנון האתיקה נקבע בפסיקה כסממן ל"עיתונות אחראית" בכל הנוגע לתביעות משפטיות, הרי שלפסיקותיה של המועצה ישנו ממילא נופך נוסף.