הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

תקנונים

תקנון פרס סוקולוב לתקשורת אלקטרונית, 2015

תקנון פרס סוקולוב לעיתונות כתובה, 2015

סיכומי ישיבות

פרס סוקולוב: סיכום ישיבות ועדות השופטים, 2009–2019

זוכי הפרס

רשימת זוכי פרס סוקולוב, 1956–2017

מענה לבקשת חופש מידע

אדיר שטיינר, הממונה על חופש המידע בעיריית תל-אביב, במענה לפניית חופש מידע מטעם עמותת "הצלחה", יולי 2019

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il