הקיצוצים ברשת המקומונים של "ידיעות אחרונות": בית-הדין האזורי לעבודה הקפיא את פיטוריו של דני טנקל, עיתונאי ידיעות-תקשורת, בשל היותו יו"ר ועד העיתונאים בחברה, אך התיר לחברה להמשיך בהליך הפיטורים של יתר העובדים שזומנו לשימוע. הוועד פתח אתמול בשביתה, הכוללת את המקומונים המודפסים ואת אתר mynet.

עוד קבע בית-דין כי ידיעות-תקשורת קיימה כראוי את חובת ההיוועצות עם הוועד והעבירה לו את מלוא המידע הרלבנטי לגבי מצבה הכלכלי, ואף מתח ביקורת על ארגון העיתונאים שלא העביר להנהלה התייחסות לרשימת המיועדים לפיטורים, מלבד יו"ר הוועד. בחודש אוקטובר האחרון פנה ארגון העיתונאים לבית-הדין לעבודה בדרישה כי יעצור את הליכי השימוע שנועדו להתקיים לעובדים בחברת ידיעות-תקשורת, האחראית על רשת המקומונים של "ידיעות אחרונות".

ארגון העיתונאים, יחד עם ועד עיתונאי ידיעות-תקשורת, טען בבקשתו כי בחברת המקומונים פועלים לצמצום מצבת העובדים וביצוע שינויים מבניים ללא היוועצות מוקדמת, כפי שמחייב החוק. עוד טענו בארגון העיתונאים, באמצעות עורכי-הדין אמיר בשה, ד"ר מורן סבוראי ובוריס מריאקרי, כי בחברה לא חושפים בפניהם את הנתונים המלאים על המצב הכלכלי שמחייב, כביכול, את מהלך הפיטורים.

ליאת שרון, מנכ"לית ידיעות-תקשורת (צילום: אורן פרסיקו)

ליאת שרון, מנכ"לית ידיעות-תקשורת (צילום: אורן פרסיקו)

בידיעות-תקשורת טענו, באמצעות עורכי-הדין אריאל שמר וליזה הנדרוקר, כי מצבם הכלכלי בכי רע. "ישנם הפסדים מאז 2017 ועד היום! הפסדים שאותם מנסה המשיבה לבלום באופן מיידי", הצהירה מנכ"לית החברה ליאת שרון. בחברה טענו עוד כי ארגון העיתונאים אינו זקוק לנתונים המדויקים על מצבה הכלכלי של החברה כיוון שהוא ממילא מודע לקשיים, מעצם העובדה ש"במהלך כל השנה האחרונה התבצעו ומתבצעים צעדי התייעלות, העובדים יודעים את הנסיבות, את ביטול המשרות, את העובדה שלא נקלטו עובדים חדשים לאחר ביטול המשרות, את איחוד הפונקציות ועוד".

בחודש ינואר האחרון, אחרי שהוועד פנה מחדש לבית-הדין בטענה כי החברה פוגעת בהתארגנות, זומנו שבעה עובדים נוספים לשימוע, בהם יו"ר הוועד דני טנקל. בארגון טענו כי טנקל הוא "הרוח החיה מאחורי ההתארגנות" בחברה וכי מעולם לא הועלתה טענה נגדו בדבר איכות עבודתו. זימונו לשימוע, הוסיפו, הוא ניסיון נוסף לפגוע בהתארגנות. בידיעות-תקשורת, לעומת זאת, טענו כי טנקל, העובד כעורך ספורט בחברה, מועמד לפיטורים כבר משלהי 2017, עוד לפני שהחלה ההתארגנות בקבוצה, וזאת בשל הידרדרות באיכות עבודתו.

השופט תומר סילורה, יחד עם נציגי הציבור מרדכי נגר וחיים הופר, דחה את שתי הטענות הראשונות של ועד העיתונאים, בדבר חוסר שיתוף הפעולה של ההנהלה עם הוועד, אך קיבל את הטענה השלישית, בדבר ניסיון הפיטורים של יו"ר הוועד טנקל.

לפי השופט סילורה, "נציגות העובדים קיבלה לידיה את מלוא המידע הרלבנטי לשם גיבוש עמדתה לעניין פיטורי הצמצום". השופט דחה את הטענה של ארגון העיתונאים כי הם זקוקים לדו"חות רווח והפסד של החברה כדי לגבש את עמדתם כלפי תוכנית הפיטורים. "הנתונים הכלכליים הם סוד מסחרי שאין החברה מחויבת בהצגתו, ועל המבקשים להסתפק במידע על הירידות היחסיות בהכנסות ובמחזורי הפעילות", כתב השופט בהחלטתו.

"לא יכולה להיות מחלוקת כי החברה מנסה לצמצם את היקף הפיטורים והלכה למעשה להציל חייה, ובמסגרת זו מצמצמת תקנים ומפטרת חלק מהעובדים מתוך הכרח קיומי. לטעמנו, ההחלטה על פיטורי צמצום ממקום זה היא החלטה לגיטימית תחת הפררוגטיבה הניהולית של החברה כמעסיק, ואין כל עילה להתערב בהליך זה מקום שבו הליך ההיוועצות נערך כדין"

עוד קבע השופט סילורה כי ההנהלה קיימה כראוי את הליך ההיוועצות עם ועד העיתונאים טרם החליטה על תוכנית הפיטורים. השופט אף ביקר את התעלמות ארגון העיתונאים ממתווה ההנהלה לפיטורי עובדים ומגורלם של המועמדים לפיטורים מלבר יו"ר הוועד טנקל. "פרט לטענות [...] באשר לפיטוריו של יו"ר הוועד, לא ראינו כי היתה התייחסות כלשהי למיועדי הפיטורים הנוספים. יש בכך טעם לפגם, שכן הנציגות מנסה מחד למנוע את הפיטורים במסגרת הליך זה, אך מנגד לא מעבירה לחברה הצעות נגד או התייחסות לרשימת המיועדים לפיטורים", כתב השופט.

לפי השופט "לא יכולה להיות מחלוקת כי החברה מנסה לצמצם את היקף הפיטורים, והלכה למעשה להציל חייה, ובמסגרת זו מצמצמת תקנים ומפטרת חלק מהעובדים מתוך הכרח קיומי. לטעמנו, ההחלטה על פיטורי צמצום ממקום זה היא החלטה לגיטימית תחת הפררוגטיבה הניהולית של החברה כמעסיק, ואין כל עילה להתערב בהליך זה מקום שבו הליך ההיוועצות נערך כדין".

יחד עם זאת, באשר לשאלה אם מטרת פיטוריו של יו"ר הוועד טנקל היא פגיעה בהתארגנות החליט השופט סילורה כי "עלה בידי נציגות העובדים להעלות תהיות באשר לשיקולי הפיטורים, ולכן הנטל הועבר לכתפי החברה". עוד הוסיף השופט כי בשלב זה של הדיון, הנסוב סביב בקשת ארגון העיתונאים לסעד זמני ולפני שהוצגו מלוא הראיות בפני בית-הדין, "יש מקום להורות על הקפאת מצבו [של טנקל] עד לתום בירור הליך זה".

לפי השופט, "אין מעמדו של חבר ועד או פעיל בארגון העובדים כמעמדו של יו"ר הוועד, ואין פגיעה ביו"ר הוועד, חוד החנית במאבק, כפגיעה בחבר ועד. שתיהן חמורות, אלא שלפגיעה ביו"ר הוועד קיים משקל סגולי גבוה יותר בשל המסר השלילי העומד מאחוריה".

כעת צפוי להתחיל הדיון בהליך העיקרי, שיתמקד במניעים לנסיון הפיטורים של טנקל. בינתיים, כאמור, פתח הוועד בשביתה, "על רקע כוונת ההנהלה לפטר עובדים באופן חד-צדדי והסחבת במשא-ומתן".

53739-11-18

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 738KB)